Užitečné odkazy

https://svt2014-2020.sfzp.cz/
Seznam registrovaných výrobků a technologií

http://www.mpo.cz/dokument167893.html 
Oficiální jmenný seznam osob způsobilých k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE) na webu Ministerstva průmyslu a obchodu

http://aptt.cz/ 
Asociace podniků topenářské techniky

www.opzp.cz
Webové stránky Operačního programu Životní prostředí (2014 - 2020)

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=865 
Komiks Smokeman

https://get.adobe.com/cz/reader/ 
Adobe Acrobat Reader DC

https://youtu.be/JIqFmFITsS8
Video návod k elektronické evidenci žádosti

https://youtu.be/ck7WrXM7vVg
Video návod k vyplnění žádosti o dotaci

https://youtu.be/aKzVWqy4Skw 
Prezentace k seminářům ke kotlíkovým dotacím (i s komentářem)

https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler 
Program Form Filler ke spuštění elektronického formuláře žádosti 

https://kotldot.kr-olomoucky.cz/Gordic/Ginis/App/Evidence/ 
Odkaz na elektronickou evidenci žádosti


Poslední změna 22. 11. 2021 16:14:32