Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.

Aktualizace dotačního programu

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. - aktualizace(1016 kB)stáhnout

AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

Soubor typu pdfDotační program AMO - Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji (1006,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2c - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace(616,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2d - vzor Smlouvy o poskytnutí dotace - de minimis(541,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 10 - Vzor dokumentů k vyúčtování dotace (Vyúčtování, Soupiska výdajů)(823,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxSeznam dokumentů k vyúčtování dotace(160,5 kB)stáhnout

Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. (938,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(936,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2a - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace(474,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2b - Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace - de minimis(477,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Seznam prioritních měst a obcí(365 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Vzor Čestného prohlášení k třídě kotle(84,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5 - Vzor Souhlasu s realizací dílčího projektu(83,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 - Vzor Plné moci k zastupování(811,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 7 - Vzor Čestného prohlášení v případě podnikatelské činnosti(83,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 - Návod k vyplnění elektronického formuláře žádosti o poskytnutí dotace(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 - Návod k elektronické evidenci žádosti o poskytnutí dotace(631,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 10 - Vzor dokumentů k vyúčtování dotace (Vyúčtování, Soupiska výdajů)(823,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 11 - Vzor dokladu o likvidaci kotle(85,7 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 12 - Vzor Dokladu o kontrole technického stavu a provozu(20,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxSeznam dokumentů k vyúčtování dotace(810,5 kB)stáhnout


Poslední změna 03. 08. 2020 07:14:26