Stav administrace kotlíkových dotací

14. 07. 2022

Zadáním PID kódu žádosti do přehledu dostupného zde lze zjistit stav administrace žádosti.

V dotačním programu bylo celkově elektronicky zaevidováno 2 609 žádostí.

Z toho k 30. 6. 2022:

  • 45 žádostí nebylo předloženo v listinné podobě
  • 93 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu
  • 98 žadatelů odstoupilo od úmyslu čerpat dotaci
  • 2 327 žádostí je schváleno k podpoře
  • 46 schválených žádosti nebylo vyplaceno kvůli nenaplnění účelu dotace

K 30. 6. 2022 byla 2 261 příjemcům vyplacena dotace v objemu 249 561 429,32 Kč.


Poslední změna 14. 07. 2022 07:27:50