Archiv aktualit

27.11.2017 - Portál občana – dotace elektronicky

Olomoucký kraj opět uspěl v celostátní soutěži EGOVERNMENT THE BEST 2017 – ICZ, jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Oceněný projekt, Portál občana – dotace elektronicky, představuje základ elektronizace komunikace občana (firmy) s krajským úřadem.

23.11.2017 - Kraj jde s dobou. Za elektronickou komunikaci získal ocenění

Bez čekání, bez front a bez dojíždění do Olomouce mohou obyvatelé regionu žádat o krajské dotace. S projektem, který řeší vyřizování formalit elektronicky, teď také hejtmanství uspělo v soutěži Egoverment The Best 2017, kde získalo druhé místo.

07.11.2017 - Kotlíkové dotace hladce a bez front

Hladce a bez problémů a bez zbytečných front Olomoucký kraj zvládl příjem žádostí o kotlíkové dotace a to díky elektronickému příjmu žádostí. Během první minuty po spuštění bylo zaregistrováno 576 žádostí a na konci druhé minuty to bylo už 842 žádostí. Ke dnešnímu datu (7.11.2017) evidujeme 1671 žádostí, z nichž 1514 požadavků na výměnu starého kotle za nový, ekologičtější vyhovělo podmínkám dotace a jsou určeny k dalšímu zpracování.

30.10.2017 - Novoročenky, které pomáhají

Odbor informačních technologií se zapojil do projektu Novoročenky, které pomáhají. Tento projekt podporuje dospělé lidi s mentálním znevýhodněním ve Společnosti DUHA. Členové odboru shromáždili finanční prostředky a zakoupili obraz, který namaloval klient Společnosti DUHA v rámci arteterapie. Spolu s ním obdrželi i grafický návrh novoročenky s vybraným obrazem.

16.10.2017 - Portál občana – dotace elektronicky

Krajský úřad Olomouckého kraje zavádí nový systém elektronické komunikace s občany. První fází je vyřešení elektronického sběru žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem je zprůhlednit, zdokumentovat a vnést maximální míru objektivity do procesu podávání a schvalování žádostí, umožnit žadateli sledování stavu žádosti, nastavit dostupnost systému pro žadatele, prostřednictvím běžných internetových prohlížečů bez nutnosti instalovat jakékoliv podpůrné aplikace.

09.10.2017 - Soutěž Egovernment The Best 2017 - ICZ

V těchto dnech vrcholí přijímání přihlášek do soutěže Egovernment The Best 2017 – ICZ. Magazín Egovernment touto cestou shromážďuje a prezentuje projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží dle předem stanovených kritérií v jednotlivých kategoriích.

11.09.2017 - OIT bude od 1. 10. 2017 znovu odborem

Oddělení informačních technologií se od 1. 10. 2017 znovu stane samostatným odborem. Navazuje tak na původní stav, který začal spolu se vznikem kraje a trval až do roku 2016, kdy k 1. 4. 2016 proběhla organizační změna a Odbor informačních technologií byl začleněn do odboru Kancelář ředitele jako samostatné oddělení.

16.08.2017 - Videa pro neslyšící na webu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj jako jeden z mála krajů provozuje na svých webových stránkách službu pro sluchově postižené občany. K tomuto účelu je zřízena samostatná sekce stránek, která obsahuje kromě textových informací videa s překladem do znakové řeči.

26.07.2017 - Komise pro informatiku navštívila Technologické centrum Olomouckého kraje

V rámci svých jednání komise pro informatiku absolvovala prohlídku technologického centra Olomouckého kraje, které je umístěno v budově krajského úřadu Jeremenkova 40a.

13.04.2017 - Možnost připojení k síti eduroam

V prostoru před hlavním nádražím v Olomouci je možné připojení k síti eduroam. Eduroam (education roaming) je bezpečná a celosvětová roamingová WiFi infrastruktura vyvíjená a provozovaná mezinárodní výzkumnou a vzdělávací komunitou.

27.03.2017 - Zlatý erb, výsledky soutěže

Dne 27. 3. 2017 byly vyhlášeny výsledky krajského kola Olomouckého kraje. Bylo podáno celkem 23 projektů, které přihlásilo 14 soutěžících. Mobilní rozhlas představuje jeden z nových informačních kanálů, se kterým se můžeme na webových stránkách měst a obcí setkat a který slouží ke zkvalitnění a zrychlení komunikace mezi úřadem a občanem. Tuto službu využívají obyvatelé Němčic nad Hanou. Webové stránky v dalších městech a obcích slouží jako významný komunikační prostředek ke zkvalitnění života občanů.

22.02.2017 - Cyber Czech 2016 – úspěch IT Olomouckého kraje

Pracovník IT, Ing. Jaroslav Calábek úspěšně obstál při druhém ročníku národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech 2016, který pořádal Národní bezpečností úřad (NBÚ) ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ÚVT MU) ve dnech 31. ledna a 1. února v Brně.

© Krajský úřad Olomouckého kraje