Archiv aktualit

10.12.2021 - Ambasáda pohybu pro všechny

Společná akce projektu KAP a FTK UPOL se pod názvem „Ambasáda pohybu pro všechny“ konala ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 9.00 hod. v prostorách Střední průmyslové školy Jeseník.

10.12.2021 - Finanční gramotnost

V průběhu října a listopadu 2021 se uskutečnily dvě série seminářů ke zvýšení kompetencí středoškolských pedagogů v oblasti finanční gramotnosti.

06.12.2021 - Závěrečný workshop KAP

U příležitosti ukončení realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP) se ve středu 1. prosince 2021 od 9.00 hod. v technologické hale Střední školy polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc konal Závěrečný workshop KAP.

01.11.2021 - Příprava přijímacího řízení na střední školy

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla jedním z témat pracovního setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu přípravy přijímacího řízení na střední školy, které se konalo dne 20. listopadu 2021.

17.06.2021 - Podpora pohybové gramotnosti v Olomouckém kraji

Dne 16. 6. 2021 proběhla živě vysílaná diskuse nad tématy zdravého životního stylu a významu pohybových aktivit pro všechny. Diskuze proběhla s odborníky v oblastech speciálně pedagogického poradenství, aplikovaných pohybových aktivit a zájmového vzdělávání z prostředí AC BALUO na FTK UP Olomouc.

17.06.2021 - Virtuální realita ve škole ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z.ú.

Dne 8. 6. 2021 se uskutečnil webinář, který ředitelům i pedagogickým pracovníkům všech typů škol nabídl seznámení s následujícími tématy:

17.06.2021 - Využití moderních technologií pro propagaci školy

Prostředí internetu je již několik let nedílnou součástí našich životů. Jak ale efektivně komunikovat a prezentovat školu studentům, rodičům a dalším subjektům?

26.05.2021 - Volba povolání bez zbytečných stereotypů

V rámci podpory zvyšování kompetencí pedagogů k vedení žáků k zodpovědné volbě povolání se 20. 5. 2021 uskutečnil online seminář určený všem pedagogickým pracovníkům a pracovnicím, nejen kariérovým a výchovným poradcům a byl zaměřen na rozšíření jejich kompetencí v oblasti kariérového poradenství.

19.05.2021 - Vedení odborných prací

Kurz byl určen pedagogům středních škol a byl zaměřen na problematiku psaní odborných prací na školách (seminární práce, maturitní závěrečná práce, středoškolská odborná činnost apod.).

18.05.2021 - Začlenění žáka/studenta s potřebou podpory do školy a kolektivu třídy

V rámci podpory společného vzdělávání se 29. 4. 2021 uskutečnil online seminář určený pedagogickým pracovníkům se zaměřením na rozšíření jejich kompetencí v inkluzi.

04.03.2021 - Seriál seminářů k podpoře rozvoje kompetencí pedagogů k online výuce

Realizační tým projektu KAP připravil pro pedagogy škol v kraji online semináře s těmito tématy:

04.03.2021 - Konference „Podpora nadání v Olomouckém kraji“

Na platformě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (dále jen KAP) ve spolupráci s Pevností poznání se uskutečnila ve středu 24. února 2021 online konference Podpora nadání v Olomouckém kraji.