Archiv aktualit

04.03.2021 - Seriál seminářů k podpoře rozvoje kompetencí pedagogů k online výuce

Realizační tým projektu KAP připravil pro pedagogy škol v kraji online semináře s těmito tématy:

04.03.2021 - Konference „Podpora nadání v Olomouckém kraji“

Na platformě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (dále jen KAP) ve spolupráci s Pevností poznání se uskutečnila ve středu 24. února 2021 online konference Podpora nadání v Olomouckém kraji.

26.11.2020 - Příprava přijímacího řízení na střední školy

Dne 19. listopadu 2020 se konalo pracovní setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu přípravy přijímacího řízení na střední školy, které bylo realizováno vzhledem k epidemiologické situaci online.

08.10.2020 - Projekt na implementaci KAP I končí a prezentuje své výstupy

Projekt Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, který končí po třech letech realizace dnem 31.10.2020, si kladl za hlavní cíl systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Olomouckém kraji, primárně na úrovni středních a základních škol a to v souladu s prioritami Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro období 2016-2018.

01.10.2020 - Naplňování priorit KAP v rámci implementačních projektů

Pracovní setkání platforem pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kariérové poradenství a inkluzi v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje zahájil vedoucí odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA příspěvkem k tématu „Podpora akčního plánování“.

01.10.2020 - Online konference k tématu podpora polytechnického vzdělávání v Olomouckém kraji

Ve spolupráci s produkční společností poskytující audiovizuální služby pod značkou BEA channel jsme ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 13.00 hod. realizovali online konferenci k tématu podpora polytechnického vzdělávání v Olomouckém kraji.

25.05.2020 - Oznámení ke schválení KAP č. 2

Dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019 – 2021 byl dne 30. dubna 2020 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

20.04.2020 - Vstup do platformy Soutěž & Podnikej pro středoškolské studenty v Olomouckém kraji

Podpora podnikavosti a kreativity žáků a studentů je jednou z priorit KAP 2019-2021. Soutěž & Podnikej si klade za cíl učit studenty středních škol podnikavosti skrze práci na vlastních nápadech. Během čtyř úspěšných ročníků program absolvovalo vice než 350 studentů.

03.04.2020 - Podpora online výuky a digitální pohotovost pro školy

Reagujeme na stále trvající uzavření škol a nabízíme informace k možnostem vzdělávání i v této době. V rámci projektu IKAP a ve spolupráci se zástupcem projektu SYPO v Olomouckém kraji vznikla služba „digitální pohotovosti“.

18.02.2020 - Školská inkluzivní koncepce Olomouckého kraje pro období 2020-2021 (ŠIKK 2020-2021)

Dokument ŠIKK 2020-2021 byl vytvořen v realizačním týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje v průběhu roku 2019 za intenzívní spolupráce členů minitýmu pro inkluzi a PS pro rovné příležitosti složené ze zástupců institucí a organizací ze vzdělávacího i sociálního systému, zástupců rodičů i organizací neformálního vzdělávání a sociálních služeb.

17.01.2020 - Setkání k tématu „Celoživotní učení“

Ve středu 15. 1. 2020 se konalo pracovní setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství.

18.11.2019 - Setkání zástupců speciálních škol OK

Netradičním způsobem bylo zahájeno setkání zástupců speciálních škol na území Olomouckého kraje dne 11. 11. 2019, a to vystoupením žáků se sluchovým postižením.