Využití moderních technologií pro propagaci školy

17. 06. 2021

Prostředí internetu je již několik let nedílnou součástí našich životů. Jak ale efektivně komunikovat a prezentovat školu studentům, rodičům a dalším subjektům? Co aktuálně funguje a co jsou naopak zbytečné módní výstřelky bez přidané hodnoty? Jaké nástroje (ideálně zdarma) můžeme využívat pro komunikaci, kontrolu svých stránek, měření úspěšnosti?

Na tyto otázky se snažil odpovědět webinář, který se uskutečnil 7. června 2021 a byl určen ředitelům i pedagogickým pracovníkům všech typů škol.

Lektorem webináře byl Ing. Jiří Kubica, který se v oblasti internetových aplikací, prezentací a internetového marketingu pohybuje již od roku 2002.

Odpolední blok webináře se pak věnoval konkrétním auditům a výsledkům auditů škol, které předem projevily o kontrolu zájem. V závěru obou bloků (dopolední i odpolední) pak byl dán dostatečný prostor na dotazy. 

Na seminář bylo registrováno 40 účastníků.


Poslední změna 17. 06. 2021 10:47:41