Začlenění žáka/studenta s potřebou podpory do školy a kolektivu třídy

18. 05. 2021

V rámci podpory společného vzdělávání se 29. 4. 2021 uskutečnil online seminář určený pedagogickým pracovníkům se zaměřením na rozšíření jejich kompetencí v inkluzi. Vymezena byla specifika podpory žáků/studentů s různým typem postižení a také žáků/studentů ze specifického sociálního prostředí. Během kurzu bylo definováno, jak ve škole a třídě vytvořit podmínky tak, aby prostředí bylo příznivé pro všechny zúčastněné. Kurz vedla doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. z katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v Brně. Na seminář bylo registrováno 52 účastníků.


Poslední změna 18. 05. 2021 12:20:35