Podpora pohybové gramotnosti v Olomouckém kraji

17. 06. 2021

Dne 16. 6. 2021 proběhla živě vysílaná diskuse nad tématy zdravého životního stylu a významu pohybových aktivit pro všechny. Diskuze proběhla s odborníky v oblastech speciálně pedagogického poradenství, aplikovaných pohybových aktivit a zájmového vzdělávání z prostředí AC BALUO na FTK UP Olomouc. Moderátorem diskuse byl Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D., zástupce katedry Aplikovaných pohybových aktivit na FTK UP Olomouc. Dalšími účastníky diskuse byly Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC Olomouckého kraje, Mgr. Jana Hrušáková, ředitelka DDM Kojetín a Mgr. Milada Sovadinová, vedoucí SPC Olomouckého kraje. Debata byla doplněna živými vstupy. Jeden vstup byl zaměřen na prezentaci pomůcek využívaných v rámci podpůrných opatření společně s ukázkami zdravotní TV. Druhý vstup předvedl praktickou ukázku plavání se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  Během celého živého vysílání debaty byla možnost pokládat dotazy prostřednictvím formuláře, který byl k dispozici přímo pod vysílaným videem. Záznam z vysílání je dostupný online na stránce přenosu https://www.vysilame.tv/apa  Tato stránka bude aktivní do 31. 7. 2021.

Zřízení Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje (dále RC APA OK) znamená zlom v systémovém pojetí podpory poradenského systému pro inkluzivní vzdělávání u nás. Díky přístupu Olomouckého kraje k podpoře pohybové gramotnosti mají nejen pedagogičtí pracovníci přístup k vytváření lepších podmínek v jedné z palčivých otázek podpory zdraví, životního stylu a pohybové gramotnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak ve společném vzdělávání. Podpora zřízení spádových vzdělávacích center v Olomouci a v Jeseníku pro potřeby školní TV, podobně jako v Kojetíně, Olomouci a Jeseníku pro potřeby inkluzivního zájmového vzdělávání, dává šanci k širokého zapojení pedagogů z celého kraje. Více na: https://www.apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje.


Poslední změna 17. 06. 2021 14:07:34