Příprava přijímacího řízení na střední školy

01. 11. 2021

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla jedním z témat pracovního setkání platformy pro odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství konané v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu přípravy přijímacího řízení na střední školy, které se konalo dne 20. října  2021. Setkání proběhlo za účasti radního RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. a bylo určeno primárně výchovným a kariérovým poradcům ze základních škol v kraji. Setkání moderoval vedoucí odboru školství a mládeže Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Jednání se kromě členů platformy zúčastnili zástupci oddělení krajského vzdělávání Krajského úřadu Olomouckého kraje, ředitelé vybraných typů středních (gymnázia, obchodní akademie, střední technické a odborné školy, učiliště) a zástupci z Úřadu práce Olomouckého kraje.

Cílem jednání bylo seznámení s organizací přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2021/2022 pro přijetí ve školním roce 2022/2023 z pohledu školské legislativy. Kromě prezentace o průběhu přijímacího řízení byli účastníci seznámeni s podmínkami stipendijního programu kraje  a s dalšími novinkami v oblasti školství v Olomouckém kraji, vyslechli si prezentace zástupců ředitelů jednotlivých typů středních škol a také jim byla představena činnost nově zřízeného Krajského centra kariérového poradenství (KCKP) a Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Zároveň byla přítomným kariérovým poradcům nabídnuta možnost zapojení se do činnosti KCKP a získat tak metodickou a vzdělávací podporu v rámci realizace projektu na implementaci KAP (IKAP OK II a RPV OK).

Program a fotografie z pracovního setkání naleznete ve složce Pořádané akce.

IMG_7325.JPG


Poslední změna 29. 11. 2021 11:05:47