Volba povolání bez zbytečných stereotypů

26. 05. 2021

V rámci podpory zvyšování kompetencí pedagogů k vedení žáků k zodpovědné volbě povolání se 20. 5. 2021 uskutečnil online seminář určený všem pedagogickým pracovníkům a pracovnicím, nejen kariérovým a výchovným poradcům a byl zaměřen na rozšíření jejich kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Seminář se věnoval vlivům a okolnostem, které vstupují do rozhodnutí o volbě povolání. Podrobně se zabýval vlivy společenskými, rodinnými, mediálními i vlivem školy jako takové. Účastnice a účastníci byli seznámeni též se situací na trhu práce vzhledem k rozdílům v odměňování žen a mužů. Řešeny byly otázky možných předpokladů mužů či žen pro určité obory na trhu práce a jakou roli může kariérové poradenství či škola obecně hrát v podpoře svobodné volby povolání. Cílem je podpořit mladé lidi a dospívající v tom, aby si kariérní dráhu volili především na základě svých znalostí, dovedností a zájmu. Účastníci kurzu zjistili, jak jim v této životní úloze mohou být prospěšní a podpořit je, aby jejich volba byla co nejvíce svobodná. Na seminář se registrovalo 29 účastníků.

Lektorkou kurzu byla Mgr. Petra Sofie Haken, genderová expertka MPSV ČR. Více o problematice lze zjistit také na:  https://www.rovnaodmena.cz/.


Poslední změna 26. 05. 2021 10:37:42