Archiv aktualit

15.01.2024 - Pozvánka na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021- 2027.

16.10.2023 - Příklady dobré praxe

V soboru dne 7. října 2023 se uskutečnila výroční akce v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko.

26.09.2023 - Pozvánka na online školení dne 3. 10. 2023 pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Dovolujeme si Vás pozvat na online školení pro žadatele programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 k výzvě v Prioritě 4 – specifický cíl 4.1.

31.08.2023 - Seminář „Co nám projekt dal a vzal“ aneb příklady nejen dobré praxe v rámci přeshraničního programu Interreg.

Regionální subjekt Libereckého kraje si Vás dovoluje ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou pozvat na seminář „Co nám projekt dal a vzal“.

17.08.2023 - Nabídka konzultací

Nabídka konzultací Regionálního subjektu Olomouckého kraje na Krajském úřadu Olomouckého kraje v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

01.08.2023 - Online školení pro žadatele v programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Dovolujeme si Vás pozvat na školení týkající se Priority 2: Cestovní ruch a Priorita 4: Spolupráce institucí a obyvatel (cíl 4.2 Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“), které se bude konat formou videokonference dne 9. 8. 2023 od 9:00 do 12:00 hodin.

15.05.2023 - Euroregionální exkurze pro české a polské starosty v Olomouci

Ve čtvrtek, dne 11. května 2023, proběhla v prostorách radnice města Olomouce Euroregionální exkurze pro české a polské starosty, pořádána Euroregionem Glacensis ve spolupráci s Olomouckým krajem.

11.05.2023 - Pozvánka na seminář a konzultace programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář a konzultace programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Seminář i konzultace se budou konat dne 30. 5. 2023 od 10:00 do 14:00 v Sále Jana Kašpara Pardubického kraje (Komenského náměstí 125, Pardubice).

27.04.2023 - Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a kontrolory v Liberci

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory k řešení otázek a témat auditních zjištění projektů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, které se uskuteční dne 22.5.2023 v Liberci.

27.04.2023 - Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a kontrolory v Ostravě

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory k řešení otázek a témat auditních zjištění projektů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, které se uskuteční dne 25. 5. 2023 v Ostravě.

11.04.2023 - Pracovní skupina pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů v oblasti dopravy v období 2028+

Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko ze dne 13. 2. 2023 obdržel Společný sekretariát mandát pro přípravu a koordinaci pracovní skupiny pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů v oblasti dopravy v období 2028+.

30.03.2023 - Konzultační dny programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 na Krajském úřadě Libereckého kraje

Ve dnech 17. – 18. dubna proběhnou individuální konzultace pro žadatele v programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 za účasti pracovníků Společného sekretariátu a krajského úřadu.