Archiv aktualit

22.04.2020 - Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy

Portál o veřejných zakázkách a koncesích vedený pod Ministerstvem pro místní rozvoj zveřejnil seznam doporučení včetně Stanovisek ÚOHS nebo Pokynů Evropské komise vůči zadávání veřejných zakázek v době koronavirové nákazy.

03.03.2020 - Propagační panely programu Interreg V-A ČR-Polsko jsou nyní na Krajském úřadě Olomouckého kraje

Na Krajském úřadě Olomouckého kraje před vstupem do kongresového sálu můžete nyní zhlédnout propagační panely programu Interreg V-A ČR-Polsko. Dozvíte se z nich základní informace o přeshraničním programu, jeho oblastech podpory a také o fondu mikroprojektů, který mají ve své gesci euroregiony.

17.12.2019 - Aktualizace Příručky pro příjemce – verze 7

Aktualizovaná příručka pro příjemce a její přílohy ve verzi číslo 7 byla zveřejněna na stránkách programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

19.08.2019 - Program Interreg V-A CZ-PL má nový účet na Instagramu @interregczpl

Zveme vás, abyste kanál sledovali a aktivně se účastnili na jeho tvorbě. Publikujte fotky z míst, kde najdete logo Programu a označte je #interregczpl #prekracujemehranice #przekraczamygranice a dopište @interregczpl. Sekretariát bude sledovat všechny zveřejněné fotky, zveřejní ty nejzajímavější a pro nejaktivnější uživatele má překvapení.

01.07.2019 - Aktualizace Příručky pro příjemce – verze 6

Aktualizovaná příručka pro příjemce a její přílohy ve verzi číslo 6 byla zveřejněna na stránkách programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

20.06.2019 - Příprava programu přeshraniční spolupráce s Polskem 2021 - 2027

V rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko nyní probíhá příprava programového období 2021 - 2027. Aby bylo možné zacílit priority budoucího programu a zohlednit skutečné potřeby žadatelů co nejlépe, Řídící orgán programu (Ministerstvo pro místní rozvoj) vybízí potenciální žadatele z příhraničních krajů k poskytnutí informací ohledně plánovaných aktivit či projektových záměrů v budoucím programu česko-polské spolupráce, a to formou dotazníkového šetření. Zjištěné informace Řídící orgán zohlední při nastavování priorit programu.

05.04.2019 - Výroční akce 2019 v Trojzemí /3 PROGRAMY – 3 ZEMĚ – 1 VÝROČNÍ AKCE/

Chcete se dozvědět,... ... co mají Češi, Němci a Poláci společného? ... jak změnily dotace z Evropské unie pohraničí? ... které projekty stojí za to vidět? ... jak chutná Česko, Sasko a Polsko?

19.03.2019 - Seminář pro žadatele v rámci aktuální výzvy v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko

Z důvodu velkého zájmu žadatelů pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR - Společným sekretariátem další seminář, který je určen žadatelům Prioritní osy 3 programu Interreg V-A ČR-Polsko. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 v 10:00 v BEA campusu v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1.

04.03.2019 - Seminář zvýšil informovanost žadatelů v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Olomoucký kraj ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Centrem pro regionální rozvoj – Společným sekretariátem uspořádal dne 28. února 2019 na Městské úřadě v Glucholazech v Polsku seminář pro žadatele k aktuální výzvě v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace. Zástupci Společného sekretariátu programu, Maršálkovského úřadu Opolského vojvodství a Krajského úřadu Olomouckého kraje představili účastníkům informace o Programu, aktuální výzvě, podání projektového záměru a projektové žádosti, kontrole přijatelnosti, přeshraniční spolupráci a přeshraničním dopadu. Součástí bylo také navázání partnerství a konzultace projektů s pracovníky Společného sekretariátu a Regionálních subjektů.

06.02.2019 - Metodický pokyn Řídícího orgánu a aktualizace sekce Propagace

V sekci Příručka pro příjemce na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 1 Příručky pro příjemce verze 5 včetně příloh tohoto Metodického pokynu. Metodický pokyn např. upřesňuje zohlednění vyhlášení samostatné výzvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR nebo pravidla užití logotypu.

01.02.2019 - Olomoucký kraj pořádá seminář pro žadatele programu Interreg V-A Česká republika – Polsko k výzvě v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace

Olomoucký kraj a Opolské vojvodství ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR-Společným sekretariátem Vás srdečně zvou na seminář pro žadatele, který se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 v 10:00 na Městském úřadě v Glucholazech v Polsku.

08.01.2019 - Nové video na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“ nové vzdělávací video s názvem „Jak vést efektivní komunikaci na stránce You Tube v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“.