Archiv aktualit

05.04.2019 - Výroční akce 2019 v Trojzemí /3 PROGRAMY – 3 ZEMĚ – 1 VÝROČNÍ AKCE/

Chcete se dozvědět,... ... co mají Češi, Němci a Poláci společného? ... jak změnily dotace z Evropské unie pohraničí? ... které projekty stojí za to vidět? ... jak chutná Česko, Sasko a Polsko?

19.03.2019 - Seminář pro žadatele v rámci aktuální výzvy v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko

Z důvodu velkého zájmu žadatelů pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR - Společným sekretariátem další seminář, který je určen žadatelům Prioritní osy 3 programu Interreg V-A ČR-Polsko. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 v 10:00 v BEA campusu v Olomouci, tř. Kosmonautů 1288/1.

04.03.2019 - Seminář zvýšil informovanost žadatelů v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Olomoucký kraj ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Centrem pro regionální rozvoj – Společným sekretariátem uspořádal dne 28. února 2019 na Městské úřadě v Glucholazech v Polsku seminář pro žadatele k aktuální výzvě v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace. Zástupci Společného sekretariátu programu, Maršálkovského úřadu Opolského vojvodství a Krajského úřadu Olomouckého kraje představili účastníkům informace o Programu, aktuální výzvě, podání projektového záměru a projektové žádosti, kontrole přijatelnosti, přeshraniční spolupráci a přeshraničním dopadu. Součástí bylo také navázání partnerství a konzultace projektů s pracovníky Společného sekretariátu a Regionálních subjektů.

06.02.2019 - Metodický pokyn Řídícího orgánu a aktualizace sekce Propagace

V sekci Příručka pro příjemce na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 1 Příručky pro příjemce verze 5 včetně příloh tohoto Metodického pokynu. Metodický pokyn např. upřesňuje zohlednění vyhlášení samostatné výzvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR nebo pravidla užití logotypu.

01.02.2019 - Olomoucký kraj pořádá seminář pro žadatele programu Interreg V-A Česká republika – Polsko k výzvě v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace

Olomoucký kraj a Opolské vojvodství ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR-Společným sekretariátem Vás srdečně zvou na seminář pro žadatele, který se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 v 10:00 na Městském úřadě v Glucholazech v Polsku.

08.01.2019 - Nové video na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“ nové vzdělávací video s názvem „Jak vést efektivní komunikaci na stránce You Tube v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“.

03.01.2019 - Nové video na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL nový tutoriál - webinář s názvem Jak vést efektivní komunikaci na stránce Facebook pro Program Interreg V-A Česká republika – Polsko.

19.12.2018 - V programu přeshraniční spolupráce s Polskem lze čerpat dotace na vzdělávání

Školy a vzdělávací zařízení mohou v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko předkládat svoje projektové záměry v otevřené výzvě v prioritní ose 3 s názvem Vzdělávání a kvalifikace. Cílem realizovaných projektů musí být zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

07.12.2018 - Seminář zvýšil informovanost příjemců programu Interreg V-A ČR-Polsko

Dne 6. prosince uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky seminář pro příjemce. Seminář byl určen těm, kterým Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil v měsíci říjnu spolufinancování projektu v oblasti spolupráce institucí a komunit nebo v oblasti vzdělávání a kvalifikace.

30.11.2018 - Propagační lekce Interreg pro předškoláky jsme ukončili v Divadle na Šantovce

Závěrečnou akcí byla v pondělí 26. listopadu v Divadle na Šantovce ukončena propagační aktivita „S Interregem pro předškoláky a jejich rodiny II“, kterou ve dvou cyklech v letních a podzimních měsících 2018 společně realizovaly Regionální subjekty Olomouckého kraje a Opolského vojvodství.

15.11.2018 - V programu Interreg V-A Česká republika-Polsko byl zveřejněn text výzvy v prioritní ose 3

Centrum pro regionální rozvoj ČR zveřejnilo text výzvy pro projekty v prioritní ose 3, kdy smyslem této prioritní osy jsou investice do vzdělání a kvalifikace. Předkládat projektové záměry je možné do 15.4.2019. Bližší informace naleznete v přiložené výzvě nebo na webových stránkách programu.

15.11.2018 - Metodický pokyn Řídícího orgánu

V sekci Příručka pro žadatele na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 2 Příručky pro žadatele verze 4. Přílohy, které jsou součástí tohoto Metodického pokynu, byly současně vloženy do příloh Příručky pro žadatele verze 4. Metodický pokyn upřesňuje způsobilost výdajů nebo veřejnou podporu.

© Krajský úřad Olomouckého kraje