Archiv aktualit

06.02.2019 - Metodický pokyn Řídícího orgánu a aktualizace sekce Propagace

V sekci Příručka pro příjemce na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 1 Příručky pro příjemce verze 5 včetně příloh tohoto Metodického pokynu. Metodický pokyn např. upřesňuje zohlednění vyhlášení samostatné výzvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR nebo pravidla užití logotypu.

01.02.2019 - Olomoucký kraj pořádá seminář pro žadatele programu Interreg V-A Česká republika – Polsko k výzvě v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace

Olomoucký kraj a Opolské vojvodství ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR-Společným sekretariátem Vás srdečně zvou na seminář pro žadatele, který se uskuteční ve čtvrtek 28. února 2019 v 10:00 na Městském úřadě v Glucholazech v Polsku.

08.01.2019 - Nové video na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“ nové vzdělávací video s názvem „Jak vést efektivní komunikaci na stránce You Tube v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“.

03.01.2019 - Nové video na kanále „Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL“

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL nový tutoriál - webinář s názvem Jak vést efektivní komunikaci na stránce Facebook pro Program Interreg V-A Česká republika – Polsko.

19.12.2018 - V programu přeshraniční spolupráce s Polskem lze čerpat dotace na vzdělávání

Školy a vzdělávací zařízení mohou v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko předkládat svoje projektové záměry v otevřené výzvě v prioritní ose 3 s názvem Vzdělávání a kvalifikace. Cílem realizovaných projektů musí být zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

07.12.2018 - Seminář zvýšil informovanost příjemců programu Interreg V-A ČR-Polsko

Dne 6. prosince uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky seminář pro příjemce. Seminář byl určen těm, kterým Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil v měsíci říjnu spolufinancování projektu v oblasti spolupráce institucí a komunit nebo v oblasti vzdělávání a kvalifikace.

30.11.2018 - Propagační lekce Interreg pro předškoláky jsme ukončili v Divadle na Šantovce

Závěrečnou akcí byla v pondělí 26. listopadu v Divadle na Šantovce ukončena propagační aktivita „S Interregem pro předškoláky a jejich rodiny II“, kterou ve dvou cyklech v letních a podzimních měsících 2018 společně realizovaly Regionální subjekty Olomouckého kraje a Opolského vojvodství.

15.11.2018 - V programu Interreg V-A Česká republika-Polsko byl zveřejněn text výzvy v prioritní ose 3

Centrum pro regionální rozvoj ČR zveřejnilo text výzvy pro projekty v prioritní ose 3, kdy smyslem této prioritní osy jsou investice do vzdělání a kvalifikace. Předkládat projektové záměry je možné do 15.4.2019. Bližší informace naleznete v přiložené výzvě nebo na webových stránkách programu.

15.11.2018 - Metodický pokyn Řídícího orgánu

V sekci Příručka pro žadatele na stránkách Programu byl umístěn Metodický pokyn č. 2 Příručky pro žadatele verze 4. Přílohy, které jsou součástí tohoto Metodického pokynu, byly současně vloženy do příloh Příručky pro žadatele verze 4. Metodický pokyn upřesňuje způsobilost výdajů nebo veřejnou podporu.

08.11.2018 - Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Je vyhlášena výzva určená pro české projektové partnery projektů, které byly schválené monitorovacím výborem a které byly současně podané do výzvy 27 a následujících. Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu je u projektů z těchto výzev nezbytnou podmínkou k obdržení příspěvku ze státního rozpočtu, který je přidělen na základě podané žádosti projektovým partnerům, kteří splňují podmínky výzvy, tj. jsou zejména vhodnými příjemci dotace ze státního rozpočtu.

03.10.2018 - Zahájili jsme druhý běh lekcí „S Interregem pro předškoláky a jejich rodiny“

Pracovníci Regionálních subjektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko zahájili v Opolí druhý běh lekcí pro předškoláky „S Interregem pro předškoláky a jejich rodiny“. Cílem této aktivity je propagace programu mezi předškolními dětmi v mateřských školách v Olomouckém kraji a Opolském vojvodství.

25.09.2018 - Prodloužení příjmu žádostí v rámci PO 2 programu Interreg V-A CZ-PL

S ohledem na technické problémy s aplikací MS2014+ se Řídící orgán Programu rozhodl prodloužit výzvu k předkládání individuálních projektů pro prioritní osu 2 do 2. 10. 2018. Prodloužení termínu výzvy pro projektové žádosti se týká také prioritní osy 2 – Destinační management.

© Krajský úřad Olomouckého kraje