Euroregionální exkurze pro české a polské starosty v Olomouci

15. 05. 2023

Ve čtvrtek, dne 11. května 2023, proběhla v prostorách radnice města Olomouce Euroregionální exkurze pro české a polské starosty, pořádána Euroregionem Glacensis ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Hlavním záměrem společného setkání bylo především prohloubení vzájemné česko-polské spolupráce mezi členy euroregionu Glacensis a další rozvoj v příhraničním regionu. Exkurze účastníkům umožnila strávit čas se svými protějšky z druhé strany hranice, navázat nové kontakty a upevnit stávající vztahy.

Součástí programu bylo přivítání účastníků a představení úlohy Olomouckého kraje panem radním Ing. Petrem Lyskem. Zajímavosti z oblasti cestovního ruchu a města Olomouce byly prezentovány zástupci Centrály cestovního ruchu OK a Magistrátu města Olomouce. Po prezentacích se účastníci exkurze zúčastnili prohlídky historického centra města a Pevnosti poznání.

Důležitost těchto vzájemných setkání byla především v možnosti navazování nových přeshraničních partnerství a provázanosti v rámci společného působení.

Akce byla velmi pozitivně vnímaná nejen samotnými účastníky, ale i zástupci kraje.

Euroregionální exkurze v Olomouci
Euroregionální exkurze v Olomouci
Euroregionální exkurze v Olomouci
Euroregionální exkurze v Olomouci


Poslední změna 15. 05. 2023 15:42:39