Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a kontrolory v Liberci

27. 04. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory k řešení otázek a témat auditních zjištění projektů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, které se uskuteční dne 22.5.2023 v Liberci.

Setkání v Liberci je určeno pouze pro české partnery.

Prosíme o nahlášení účasti na mail: jana.frontzova@kraj-lbc.cz a eva.hajflerova@kraj-lbc.cz, nejpozději do 15. 5. 2023. Kapacita míst je omezena.

Bližší informace naleznete zde:

Setkání zástupců auditního orgánu ministerstva financí s příjemci a kontrolory dne 22. 5. 2023


Poslední změna 27. 04. 2023 10:47:05