Pracovní skupina pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů v oblasti dopravy v období 2028+

11. 04. 2023

Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko ze dne 13. 2. 2023 obdržel Společný sekretariát  mandát pro přípravu a koordinaci pracovní skupiny pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů v oblasti dopravy v období 2028+. Na základě tohoto rozhodnutí MV žádá Společný sekretariát potencionální zájemce o vyplnění námětů pro budoucí projekty v oblasti dopravy (opatření zaměřená na železniční dopravu a opatření zaměřená na přeshraniční veřejnou a individuální dopravu). Náměty je třeba vyplnit do jednoho z přiložených formulářů/projektové fiše dle oblasti zaměření a následně zaslat emailem na adresu js.olomouc@crr.cz a to do 19 května 2023. Předmětem námětů by tak měly být výhradně návrhy možných investic v oblasti dopravy v období 2028+. Nejedná se tak o sběr investičních záměrů, které by bylo možné financovat v aktuálním období 2021-2027.

Na základě zaslaných námětů provede následně pracovní skupina vyhodnocení průzkumu plánovaných investic v železniční dopravě v období 2028+ a v případě dostatečného počtu relevantních námětů projedná Monitorovací program Programu Interreg Česko-Polsko možnost vyhlášení výzvy, jejímž předmětem by byla  projektová příprava investičních akcí v oblasti dopravy pro období 2028+. V oblasti veřejné dopravy bude připravená výzva v rámci stávajícího programu, mapování má být nápomocné v identifikaci potřeb a absorpční kapacity v této oblasti.

 

Soubor typu docxFormulář_Projektová fiše opatření pro rozvoj přeshraniční veřejné a individuální dopravy(291,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxFormulář_Projektová fiše opatření železnice(292,8 kB)stáhnout


Poslední změna 11. 04. 2023 13:45:11