Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a kontrolory v Ostravě

27. 04. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory k řešení otázek a témat auditních zjištění projektů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, které se uskuteční dne 25. 5. 2023 v Ostravě.

Setkání v Ostravě je určeno jak pro české tak polské partnery. Bude zajištěno tlumočení.

Prosíme o nahlášení účasti na mail: jana.kaiduschova@msk.cz, nejpozději do 18. 5. 2023.

Kapacita míst je omezena.

Informace naleznete o programu zde:

Setkání zástupců auditního orgánu ministerstva financí s příjemci a nadnárodními kontrolory z obou stran hranice

Spotkanie z przedstawicielami instytucji audytowej ministerstwa finansow oraz z beneficjentami i kontrolerami z obu stron granicy


Poslední změna 27. 04. 2023 10:43:41