Nabídka konzultací

17. 08. 2023

Nabídka konzultací Regionálního subjektu Olomouckého kraje na Krajském úřadu Olomouckého kraje v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Své konzultace můžete projednat: osobně, telefonicky, emailem

Kontaktní osoby:

Mgr. Edita Málková – tel. 585 508 388, e.malkova@olkraj.cz

Ing. Simona Husaříková – tel. 585 508 321, s.husarikova@olkraj.cz

Aktuální projektové žádosti do výzev jsou v rámci Programu Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027 následující:

Priorita 2 Cestovní ruch

  • Specifický cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí
    • výzva je zaměřena na spolupráci subjektů v oblasti cestovního ruchu, která udržitelným způsobem zlepší využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj pohraničí.

Priorita 4 Spolupráce institucí a obyvatel

  • Specifický cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí
    • výzva je zaměřena na spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Obě výzvy v sobě zahrnují tyto termíny pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu:

  • 18. říjen 2023, projektový záměr předložit do 6. září 2023
  • 28. únor 2024, projektový záměr předložit do 10. ledna 2024


Poslední změna 17. 08. 2023 11:37:00