3. výzva grantových schémat v rámci SROP

GS 1.1 Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje

Soubor typu .docSeznam schválených akcí(184,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(619,5 kB)stáhnout

GS 1.1 Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje

Soubor typu .docSeznam schválených akcí(139,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(618,2 kB)stáhnout

GS 3.2 Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji

Soubor typu .pdfSeznam schválených akcí(106,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí:(93,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva(144,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPokyny pro žadatele(310,7 kB)stáhnout
Soubor typu .exeŽádost ke stažení(2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha B Pokynů 3.2 Podrobný postup vyplnění žádosti(992,1 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsPříloha C Pokynů 3.2 Rozpočet akce pro grantová schémata(165,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdfPříloha D1 Pokynů 3.2 Smlouva VS(149,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha D2 Pokynů 3.2 Smlouva NNO(160,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha E Pokynů 3.2 Osnova pro zpracování dokumentace(100,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha F Pokynů 3.2 Postup pro zadávání zakázek(119,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha G Pokynů 3.2 Rozlišení podstatných a nepodstatných změn(116 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha H Pokynů 3.2 Pravidla pro publicitu(142,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha I Pokynů 3. Seznam typů záměrů z programu SROP které nevyžadují(127,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha J Pokynů 3.2 Hodnotitelská tabulka(177,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha K Pokynů 3.2 Vzorové formuláře(401 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xlsPříloha L Pokynů 3.2 Vzor. monit. zprávy(289,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdfPříloha M Pokynů 3.2 Prokazování nově vytvořených pracovních míst(113,3 kB)stáhnout

GS 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu - MSP

Soubor typu .pdfSeznam schválených akcí(87,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam ukončených akcí(82,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýzva(254,3 kB)stáhnout
Soubor typu .exeŽádost(2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPokyny pro žadatele(281,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha B PPŽ 4.1.2 MSP-Podrobný postup vyplnění žádosti(994,7 kB)stáhnout
Soubor typu .xlsPříloha C PPŽ 4.1.2-MSP-Rozpočet akce pro grantová schémata(75,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdfPříloha D PPŽ 4.1.2-MSP-Seznam typů záměrů z programu SROP které nevyžadují(127,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha E PPŽ 4.1.2-MSP-Smlouva o poskytnutí fin. podpory(148,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha F PPŽ 4.1.2-MSP-Osnova pro zpracování marketingové studie(100,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha G PPŽ 4.1.2-MSP-Postup pro zadávání zakázek(119 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha H PPŽ 4.1.2-MSP-Rozlišení podstatných a nepodstatných změn(115,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha I PPŽ 4.1.2-MSP-Pravidla pro publicitu(143,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha J PPŽ 4.1.2-MSP-Vymezené odvětví pro veřejnou podporu(139,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha K PPŽ 4.1.2-MSP-Mapka celkového potenciálního cestovního ruchu Olomouckého kraje(198,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha L PPŽ 4.1.2-MSP-Závazná struktura pro marketingovou studii(107,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha M PPŽ 4.1.2-MSP-Hodnotitelská tabulka(180,7 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha N PPŽ 4.1.2-MSP-Vzorové formuláře(399 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříloha O PPŽ 4.1.2 - MSP-Vzorové monitorovací zprávy(48,6 kB)stáhnout