Změna volebních okrsků - informace pro starosty obcí

30. 11. 2016

Změnu volebních okrsků

  • upravuje ust. § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • lze provést jenom v zákonem stanovených případech
  • nelze provést v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí
  • je nutné vyznačit v RÚIAN
  • v počtu volebních okrsků v rámci obce doporučujeme nahlásit na Český statistický úřad a Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností


Poslední změna 24. 04. 2018 12:06:12