Zlatý erb 2023

17. 03. 2023

Zlatý erb 2023 je věnován hodnocení webů obcí s rozšířenou působností (ORP), jednotnou metodikou budou posouzeny všechny obce s rozšířenou působností. Kromě toho mohou být jednotlivými kraji vyhlášena i krajská kola pro ostatní obce. Olomoucký kraj své krajské kolo pořádá.

Hodnotit se bude s důrazem na informační hodnotu webu pro občany a pro návštěvníky obce, u obcí s rozšířenou působností ale bude mít velkou váhu i splnění všech zákonných povinností.

Cílem soutěže je i nadále především podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.


Poslední změna 17. 03. 2023 10:37:07