Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

17. 06. 2024

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 16. 9. 2024. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve středu 4. 9. 2024. 

 

Program minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje a schválené materiály z minulého zasedání naleznete zde.

 

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 16. 9. 2024 budou k dispozici nejpozději 2. 10. 2024. Schválené materiály, a to včetně čísla přijatého usnesení, naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.


Poslední změna 21. 06. 2024 10:41:27