Žádost o aktualizaci jednotek“ " />

Žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019

11. 06. 2018

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si vás informovat, že žádosti o aktualizaci jednotek na rok 2019, vyplývající ze schváleného dokumentu „Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje“ – podání žádosti o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb Olomouckého kraje, podávejte prostřednictvím aplikace KISSoS  - https://kissos.kr-olomoucky.cz/krajska_sit_socialnich_sluzeb.aspx pod záložkou „Služba v síti - aktualizace: > Žádost o aktualizaci jednotek“

Soubor typu docFormulář B1 - Čestné prohlášení(25 kB)stáhnout


Poslední změna 11. 06. 2018 14:53:05

© Krajský úřad Olomouckého kraje