Workshop představil projekty podpořené inovačními vouchery

24. 06. 2015

Na workshopu, který proběhl dne 22. 6. 2015 v sídle Olomouckého kraje, prezentovali zástupci podnikatelských subjektů a vysokých škol své zkušenosti s využitím inovačních voucherů při řešení projektů.

Celou akci zahájil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys. „Velmi potěšující je slyšet, jak náš projekt přispěl k posílení spolupráce soukromé a výzkumné sféry. Pro nastavení dalších obdobných projektů je důležité nejen sdílení přínosů a úspěchů, ale také případných bariér, se kterými se zapojené subjekty v průběhu setkaly,“ uvedl pan náměstek.

Účastníci workshopu měli možnost získat informace o celkovém vyhodnocení projektu; ředitel sdružení OK4Inovace Kamil Krč poté vystoupil s prezentací problematiky spolupráce podnikatelů s vědeckovýzkumnými institucemi. V další části představili zástupci vysokých škol své inovační aktivity – z celkem 6 zapojených škol to bylo Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Moravská vysoká škola Olomouc. Závěrečný blok patřil nositelům inovačních voucherů, tedy podnikatelským subjektům. O poznatky se tak podělila společnost TENZOVÁHY, s.r.o. při spolupráci na analýze vnějších vlivů působících na snímače vysokorychlostních měřidel, společnost 3 Points CIO s.r.o., která inovační voucher použila na marketingovou strategii pro svůj produkt Dopravní škola, a také PRECHEZA a.s. s projektem materiálu pro urychlení rozkladu plastových fólií. Prezentaci společnosti 3 Points CIO s.r.o. je možné zhlédnout na odkaze http://prezi.com/wcu7melcpmts/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share, ostatní prezentace jsou ke stažení níže.

Druhá etapa projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji přinesla 46 podnikatelům téměř 6,4 mil. Kč; spolu s první etapou tato částka dosáhla již 11,7 mil. Kč.

 

 

img-4544.jpg
img-4550.jpg
img-4556.jpg
img-4565.jpg
img-4567.jpg
img-4577.jpg
img-4581.jpg
img-4585.jpg
img-4587.jpg
img-4596.jpg
Soubor typu pptxPrezentace Olomouckého kraje (275,4 kB)PPTX | PDF
Soubor typu pdfPrezentace OK4Inovace(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pptxPrezentace MVŠO(1,1 MB)PPTX | PDF
Soubor typu pptxPrezentace UPOL(3,8 MB)PPTX | PDF
Soubor typu pdfPrezentace UTB(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pptxPrezentace VUT(3,6 MB)PPTX | PDF
Soubor typu pptPrezentace - PRECHEZA(654 kB)PPT | PDF
Soubor typu pptxPrezentace - Tenzováhy(2,5 MB)PPTX | PDF
Soubor typu docxBrožura Příklady dobré praxe(347,8 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 24. 06. 2015 16:05:24