Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY

23. 02. 2022

Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY

                                

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 16. února 2022 č. 95 vyhlašuje dne 21.02.2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzvu k programu podpory podnikatelů podnikajících v oblasti adventních trhů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – ADVENTNÍ TRHY“.

 

Příjem žádostí bude zahájen 01.03.2022 v 9:00 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Bližší informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce této aplikace).

 

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:

  • Podpora je určena na podnikatelským subjektům kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25.11.2021
  • Žádosti lze podávat od 01.03.2022 od 9:00 hod. do 01.04.2022 do 16:00 hod.
  • Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč
  • Podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis
  • Podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům:

 

     a. Podpora trhovcům

-       V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den

-       V případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den

-       V případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den

 Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.

 

  1. Podpora organizátorům

Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

 

Podrobnější informace jsou obsaženy v textu   Výzva COVID - ADVENTNÍ TRHY a jejích přílohách  Příloha 3 Tabulka Podklady pro výpočet dotace _ přehled nákladů spojených s organizací adventního trhu.


Poslední změna 23. 02. 2022 12:26:14