Výstraha ČHMÚ

27. 08. 2022

VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ


Zpráva č. 000359
Odesláno: 27.8.2022 12:05:13
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000358 vydanou 26.08.2022 v 20:27:11 hodin
Územní platnost: Olomoucký kraj


Meteorologická situace: Přes naše území bude postupovat zvlněná studená fronta od západu.
 
Olomoucký kraj

Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

27.8. 13:00

 – 

28.8. 02:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 60 mm a menšími kroupami.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími . předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Silné bouřky

Nízký st. nebezpečí

28.8. 02:00

 – 

28.8. 19:00

Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 40 mm.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Okres Jeseník

Povodňová bdělost

Nízký st. nebezpečí

27.8. 13:00

 – 

28.8. 06:00

Popis: Vzhledem k vysokému nasycení povodí může v závislosti na intenzitě přívalových srážek dojít k rychlým vzestupům hladin zejména menších vodních toků na 1. SPA, při velmi intenzivních srážkách není vyloučeno krátkodobé překročení i vyšších SPA.

Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.

 


 


Poslední změna 27. 08. 2022 19:03:00