Výsledky dotačního řízení - Podprogram č. 2

26. 06. 2023

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/15/37/2023 ze dne 19.06.2023 rozhodlo o přerozdělení účelově určené dotace ve výši 24 858 400 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2 na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Výsledky dotačního řízení naleznete na tomto linku.


Poslední změna 26. 06. 2023 15:36:43