Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2017

12. 01. 2018

V závěru roku 2017 proběhl v Olomouckém kraji již sedmý ročník oceňování dobrovolníků „Křesadlo“, což je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Letošní ročník vyvrcholil 20. prosince v 19.00 hod. ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly devíti vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, ručně zhotovených křesadel.

Nominaci kandidátů mohly provádět jak jednotlivé organizace, tak široká veřejnost, a v sedmi následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotní oblast; ekologické aktivity; spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnilo zhruba 200 osob, mezi nimiž byli jak příbuzní a přátelé oceněných, tak členové poroty, organizátoři, ale i čestní hosté. Předáváním cen byli mimo jiné pověřeni olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda občanského sdružení Hestia Jiří Tošner, náměstek primátora statutárního města Olomouce Ladislav Šnevajs, vedoucí odboru sociálních věcí KÚOK  Mgr. Irena Sonntagová.

Cena Křesadlo je ručně vyrobený předmět s nápisem „Křesadlo“ a označením aktuálního roku. Cena je autorským originálem kováře Jaroslava Zívala, který od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla.

Udílení cen Křesadlo 2017 v Olomouckém kraji uspořádala Maltézská pomoc, o. p. s. Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem celé akce byl již tradičně Olomoucký kraj.

Křesadlo
Křesadlo


Poslední změna 12. 01. 2018 11:33:26

© Krajský úřad Olomouckého kraje