V programu Interreg V-A ČR-Polsko byly vyhlášeny nové výzvy pro žadatele

02. 11. 2016

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyhlásilo v programu Interreg V-A ČR-Polsko nové výzvy pro předkládání projektových záměrů, jejichž cílem je řešení přeshraničních rizik nebo zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů na obou stranách hranice. Těmto typům projektů je vyčleněno zhruba 300 milionů korun z evropských zdrojů.

Alokaci 146 milionů korun je možné čerpat na investice směřující ke zvýšení akceschopnosti záchranných a bezpečnostních složek na obou stranách hranice a k rozvoji propojených systémů prevence či monitoringu, a to v rámci výzvy v prioritní ose 1. Zde je umožněna i odborná příprava pracovníků záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení. Další 154 miliony korun mohou v prioritní ose 3 využít zejména zřizovatelé vzdělávacích institucí na projekty společného vzdělávání či spolupráce s institucemi na trhu práce. Předkládání žádostí je dvoukolové, harmonogram výzev na rok 2016 a 2017 naleznete v tabulce.

Prioritní osa

Projektový záměr

Projektová žádost

1

30. 12. 2016

  7. 3. 2017

2

30.  6. 2017

30. 9. 2017

3

  1.  4. 2017

15. 6. 2017

4

28.  2. 2017

15. 5. 2017

Více informací na stránkách programu http://www.cz-pl.eu/. Projektové záměry lze konzultovat na oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

cz-pl


Poslední změna 02. 11. 2016 11:09:48

© Krajský úřad Olomouckého kraje