V Olomouci vědí jak na kulturní projekty

27. 04. 2016

Zájmové sdružení právnických osob OK4EU, které zastupuje zájmy Olomouckého kraje při EU, připravilo ve spolupráci s Olomouckým krajem a Národním památkovým ústavem seminář komunitárního programu Kreativní Evropa. Seminář se konal v úterý 26. 4. 2016 v sídle Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Program Kreativní Evropa patří mezi komunitární programy Evropské unie, což jsou finanční nástroje Evropské komise, z nichž mohou evropské subjekty čerpat finanční prostředky na své aktivity. Jedná se o neinvestiční projekty mezinárodní spolupráce. Žádosti se obvykle posuzují přímo v Evropské komisi, příp. v některé z jejích výkonných agentur. Je rozdělen do podprogramů, z nichž dva hlavní podporují oblasti kultury a médií.

Úvodní slovo přednesl Jan Cieslar, asistent europoslankyně Michaely Šojdrové, která je v Evropském parlamentu místopředsedkyní Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT). Na semináři vystoupili i zástupci Arcidiecézního muzea Olomouc, které je držitelem prestižního označení Evropské dědictví (European Heritage Label).

V členských státech EU jsou zřízena národní kontaktní místa, kde mohou zájemci konzultovat své projektové žádosti. Program představila odbornice na kulturní dědictví a zahraniční vztahy Národního památkového ústavu Pavla Hlušičková. Účastníkům byl sdělen plán výzev programu Kreativní Evropa na rok 2016. Součástí semináře byly i praktické rady pro přípravu projektových žádostí, dále byla názorně vysvětlena práce s elektronickým systémem.

 „Semináře komunitárních programů organizuje sdružení pravidelně. Tyto programy mohou subjekty z našeho regionu využívat, sdružení může díky kontaktům v Bruselu pomoci vyhledat zahraniční partnery,“ uvádí 1. náměstek hejtmana a předseda správní rady OK4EU Michael Fischer.

Další seminář, který OK4EU připravuje, se bude konat v pondělí 2. 5. 2016 a bude zaměřen na Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

V Olomouci vědí jak na kulturní projekty
V Olomouci vědí jak na kulturní projekty
Soubor typu docV Olomouci vědí jak na kulturní projekty(197 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 04. 2016 08:54:14

© Krajský úřad Olomouckého kraje