V Olomouci se konala unikátní konference Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce

26. 01. 2018

Konference v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje k tématu Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století proběhla 24. ledna 2018 pod záštitou hejtmana Ladislava Oklešťka. Konferenci organizačně zajistil Odbor školství a mládeže a Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje a Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze, Svazem průmyslu a dopravy a BEA centrem Olomouc.

Konference byla pojata jako zásadní příspěvek Olomouckého kraje k tématu Průmysl 4.0 nebo také Vzdělávání 4.0. Cílem bylo otevřít témata rozvoje regionu a to nejen na platformě krajského akčního plánu, ale i představ a vizí významných hráčů na trhu práce a v oblasti terciárního vzdělávání. Dalším cílem této konference byla podpora polytechnického vzdělání v souladu se zpracovaným krajským akčním plánem a také seznámení mladé generace s tématy blízké budoucnosti a s tím spojeným rozvojem Olomouckého kraje. Ambicí pořadatelů bylo rovněž dát účastníkům možnost nahlédnout do blízké budoucnosti prostřednictvím vystoupení špičkových odborníků.

Konference měla dvě části. Dopolední části se zúčastnili žáci středních škol s pedagogickým doprovodem, odpolední pak byla určena managementu středních a základních škol v kraji, zástupcům zaměstnavatelů a sociálních partnerů kraje. Záznam z dopolední části programu pro školy najdete na https://www.youtube.com/watch?v=WBQO6xdyzF4.

Konferenci doprovázela prezentace robotických stavebnic a 3D tiskáren z několika středních škol a vstupy skupiny Universální superhrdinové.

Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

wp-20180124-13-09-45-rich.jpg


Poslední změna 26. 01. 2018 10:47:35

© Krajský úřad Olomouckého kraje