V Olomouci proběhne seminář k problematice sociálního vyloučení malých obcí

01. 06. 2017

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK) ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) připravily seminář zaměřený na hlavní problémy a rizikové faktory vedoucí ke vzniku nebo prohlubování sociálního vyloučení. Akce prostřednictvím příkladů dobré praxe cílí na prevenci sociálního vyloučení v Olomouckém kraji, zejména s ohledem na specifika malých obcí.

Seminář „Rizikové faktory malých obcí v kontextu sociálního vyloučení“ se uskuteční v pátek 16. 6. 2017 v Olomouci. V pozvánce je uveden program akce a pokyny pro účastníky.

Seminář je jednou z akcí připravenou v rámci aktivit RSK OK. Bližší informace lze najít na stránkách www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi a pro případné dotazy je k dispozici e-mailová adresa rsk@kr-olomoucky.cz

Soubor typu pdfPozvánka - Rizikové faktory malých obcí(230 kB)stáhnout


Poslední změna 01. 06. 2017 12:44:19

© Krajský úřad Olomouckého kraje