Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje

Koncepce řeší otázky provázanosti místních, regionálních a nadregionálních cyklistických tras, informačního systému cyklotras v celém kraji a využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního způsoby dopravy nejen při volném využití času, ale i při cestě do práce, školy atd. Výsledkem této studie je zmapování současného stavu a návrh dalších vhodných cyklostezek a cyklotras k výstavbě, včetně mapových podkladů s vyznačenými komunikacemi. Výstupy zpracované koncepce poslouží také jako podklad ke správnému nasměrování finanční podpory z ROP Střední Morava v oblasti 1.3 Bezmotorová doprava.

ÚS Cyklistické dopravy OK

Soubor typu .pdfÚzemní studie(10,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 ÚS cyklistické dopravy OK(4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 ÚS cyklistické dopravy OK(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 ÚS cyklistické dopravy OK(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 5 ÚS cyklistické dopravy OK(90,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 6 ÚS cyklistické dopravy OK(105,7 kB)stáhnout

Posuzování vlivů územní studie na životní prostředí

Soubor typu .pdfOznámení koncepce(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZávěr zjišťovacího řízení(55,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí(3,4 MB)stáhnout
Soubor typu .zipZveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP(65,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVeřejné projednání koncepce - pozvánka(61,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfprezentace: ÚS cyklodopravy v OK - Ing. Cipris(8,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfprezentace: Vyhodnocení vlivů na ŽP - Mgr. Dufek(4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis z veřejného projednání(78,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí - verze se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů vznesenými v rámci procesu SEA hodnocení(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVypořádání připomínek vznesených v rámci procesu SEA hodnocení(71,4 kB)stáhnout
Soubor typu .zipZávěrečné stanovisko MŽP k územní studii(162,9 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje