Úplný Výpis

Název: Mikroregion Němčicko
IČ: 69724326
Vznik: 27.08.1999
Sídlo svazku obcí: Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Orgány svazku obcí:

Platnost od 19.12.2018:
- dozorčí komise
- správní rada
- valné shromáždění
- předseda, místopředseda
- manažer

Platnost do 19.12.2018
- dozorčí komise
- správní rada
- valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce/
zánik funkce
Tomáš Pavelka Mořice 17, PSČ 798 28 předseda 05.12.2022
Kamil Štětař Pivín 234, PSČ 798 24 místopředseda 05.12.2022
Kamil Štětař Pivín č. 234, PSČ 798 24 předseda 01.01.2018
05.12.2022
Ing. Vlastimil Michlíček Trávníky 433, Nezamyslice
PSČ 798 26
místopředseda 28.11.2018
29.12.2022
Alena Wagnerová Tištín 230, PSČ 798 29 místopředseda 16.12.2010
05.12.2022
Eduard Novotný Víceměřice 87, PSČ 798 26 člen správní rady 28.11.2018
19.12.2018
Ladislav Sypko Doloplazy 55, PSČ 798 26 člen správní rady 16.12.2010
19.12.2018
Bohumila Charvátová Dřevnovice 94, PSČ 987 26 předseda 27.02.2015
31.12.2017
Jan Vrána Pivín 229, PSČ 798 24 místopředseda 27.02.2015
28.11.2018
Vlastimil Michlíček Trávníky 433, Nezamyslice,
PSČ 798 26
člen správní rady 27.02.2015
28.11.2018
Jan Vrána Pivín 229, PSČ 798 24 člen správní rady 16.12.2010
27.02.2015
Jaroslav Knap Mořice 164, PSČ 798 28 předseda 18.06.2009
27.02.2015
Jiří Doubrava 30. dubna 372, Nezamyslice
PSČ 798 26
místopředseda 18.06.2009
27.02.2015
Jan Vrána Pivín 229, PSČ 798 24 místopředseda 18.06.2009
16.12.2010
Franišek Králík Vrchoslavice 15, PSČ 798 27 člen správní rady 18.06.2009
16.12.2010
Alena Wagnerová Tištín 230, PSČ 798 29 člen správní rady 18.06.2009
16.12.2010
Jiří Doubrava 30. dubna 372, Nezamyslice
PSČ 798 26
předseda 09.08.2005
18.06.2009
Jan Vrána Pivín 229, PSČ 798 24 1. místopředseda 09.08.2005
18.06.2009

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 19.12.2018
Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Platnost do 19.12.2018
Předseda svazku obcí a člen správní rady nebo místopředseda svazku obcí a člen správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 19.12.2018

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a)propagace svazku a jeho zájmovém území
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c) oblasti sociálních služeb,
d) oblasti zdravotnictví,
e) oblasti vzdělávání a školství,
f) oblasti rozvoje kultury,
g) požární ochrany,
h) ochrany životního prostředí,
i) rozvoje cestovního ruchu,
j) podpory podnikání,
k) zajištění dopravní obslužnosti,
l) administrativní činnosti
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnosti svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Platnost do 19.12.2018
Hlavním cílem sdružení je:

 1. Vytvořit efektivně fungující management mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu.
 2. Vytvořit orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento celek vstoupit do povědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, orgány státní správy, orgány místní správy, obyvatelstvo atd.).
 3. Vytvořit předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
 4. Zajistit vliv na formování styly života spoluobčanů, jenž odpovídá zvykům, zvyklostem a způsobu života v daném období a v tomto mikroregionu, jenž je schopen přejímat vymoženosti současnosti i budoucnosti.

Předmět činnosti sdružení tvoří:

 1. zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy,
 2. vytváření podnětů pro občany a instituce, podpora jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obce i mikroregionu,
 3. vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
 4. spolupráce a pomoc při všech činnostech důležitých pro rozvoj obce či mikroregionu od nápadu k realizaci,
 5. zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem, zakázek, ev.grantů a dotací směřujících do mikroregionu,
 6. poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností sdružení pro mikroregion,
 7. organizování spolupráce bez ohledu na ohraničení jednotlivých oborů činnosti, výměna zkušeností, odborná příprava a školení,
 8. spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na okresní, národní i nadnárodní úrovni,
 9. získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel mikroregionu Němčicko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
 10. vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů v mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů,


Poslední změna 06. 03. 2023 14:49:35