Úplný výpis

IČ: 70626812
Vznik: 17.05.2000
Sídlo svazku obcí: U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Orgány svazku obcí:

 • předseda a místopředseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Jana Kubíčková Třebovská 317/31, 789 85 Mohelnice předseda 27.01.2015
PhDr. Ctirad Lolek K Pešti 639/10, 789 83 Loštice předseda 28.05.2013
27.01.2015
Antonín Pospíšil 789 82 Moravičany 279 místopředseda 28.05.2013
Ing. Antonín Navrátil Svobody 10, 789 85 Mohelnice předseda 25.09.2012
28.05.2013
Ing. Aleš Miketa Růžová 17, 789 85 Mohelnice předseda

16.12.2010
25.09.2012

Ing. Zdeněk Jirásko Kosmonautů 8, 789 85 Mohelnice předseda 04.03.2008
16.12.2010
PhDr. Ctirad Lolek K Pešti 10, 789 83 Loštice místopředseda 26.05.2005
28.05.2013

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 26.05.2015
Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je neplní naplno nebo nemůže ze závažných důvodů plnit předseda.

Platnost do 26.05.2015
Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je neplní nebo nemůže ze závažných důvodů plnit předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 27.11.2018
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšším samosprávným celkům.

2. Spolupráce při získávání, využívání a administraci žádostí dotačních titulů a rozvojových fondů ČR a EU.
3. Další společné aktivity v následujících oblastech:

 • kvalita života obyvatel na území mikroregionu – spolky a volnočasové aktivity, občanská vybavenost a služby, sociální infrastruktura,
 • školství a vzdělanost,
 • bydlení a pro-rodinná politika,
 • technická a dopravní infrastruktura,
 • životní prostředí a péče o krajinu,
 • kulturní dědictví,
 • zaměstnanost,
 • průmysl a podnikání,
 • cestovních ruch, venkovská turistika,
 • zemědělství a lesnictví,
 • spolupráce a výměna zkušeností mezi partnerskými městy a zeměmi EU.

4. Plnění úkolů a povinností pro členské obce v oblasti Obecného nařízení a o ochraně osobních údajů (GDPR).

Platnost od 26.05.2015 do 27.11.2018
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšším samosprávným celkům.

2. Spolupráce při získávání, využívání a administraci žádostí dotačních titulů a rozvojových fondů ČR a EU.
3. Další společné aktivity v následujících oblastech:

 • kvalita života obyvatel na území mikroregionu – spolky a volnočasové aktivity, občanská vybavenost a služby, sociální infrastruktura,
 • školství a vzdělanost,
 • bydlení a pro-rodinná politika,
 • technická a dopravní infrastruktura,
 • životní prostředí a péče o krajinu,
 • kulturní dědictví,
 • zaměstnanost,
 • průmysl a podnikání,
 • cestovních ruch, venkovská turistika,
 • zemědělství a lesnictví,
 • spolupráce a výměna zkušeností mezi partnerskými městy a zeměmi EU.

Platnost do 26.05.2015
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí.

2. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti mikroregionu.

3. Vzájemná informace a spolupráce při využívání finančních prostředků z programů Evropské unie.

4. Další společné aktivity k následujícím účelům:

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými městy zeměmi EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky,
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků.

5. Spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy v Olomouci a referáty regionálního rozvoje okresních úřadů a krajskými úřady.

6. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.

Členské obce

Soubor typu pdfČlenské obce svazku obcí(77 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 03. 2024 11:39:30