Učitelky ze šumperské střední školy řemesel se inspirovaly v zahraničí

27. 06. 2022

Na týdenní stáž do Španělska se začátkem června vydaly dvě členky pedagogického sboru Střední školy řemesel, Šumperk. Nové zkušenosti a inspiraci čerpaly od svých kolegů na střední odborné škole Colegio Loyola Salesianos v Aranjuez na periferii Madridu. Stáž se uskutečnila v rámci projektu IKAP OK II.

„Výběr hostitelské školy jsme nenechali náhodě, zvolili jsme odbornou školu s podobnou skladbou oborů, které vyučujeme u nás, a se stejnými vizemi a hodnotami,“ uvedla Irena Jonová, ředitelka Střední školy řemesel, Šumperk a současně jedna z účastnic stáže. Jedním dechem dodala, že se jim tato promyšlená volba ve všech ohledech vyplatila.

Po celou dobu stáže se zástupci španělské školy českým kolegyním ochotně a intenzivně věnovali. Vyslankyně českého školství tak měly možnost mimo jiné srovnat vzdělávací systémy obou zemí, monitorovat výuku v učebnách i dílnách, praxi ve firmách, prohlédnout si technické vybavení školy, sledovat výukové metody a formy práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či sdílet své zkušenosti s prací s žáky ze znevýhodněného prostředí ve snaze předcházet předčasnému odchodu ze vzdělávání.

„Prioritou v hostitelské škole bylo vytvářet přátelské prostředí. Motivaci ke vzdělávání dále zvyšoval vysoce individuální přístup ke každému žáku, neustálá podpora ze strany pedagogů, smysluplné propojení praxe a teorie při výuce odborných předmětů a společně strávený čas při mimoškolních aktivitách,“ vypočítává kroky ke školnímu úspěchu španělských žáků druhá paní učitelka Andrea Rulíšková.

Po ukončení stáže se v rámci prezentace u kulatého stolu pedagožky podělily o nově nabyté zkušenosti, dojmy a inspirativní poznatky se svými kolegy, s nimiž následně diskutovaly možnosti aplikování vhodných forem a metod práce s žáky do praxe v prostředí šumperské střední školy.

„Čas strávený ve Španělsku jsme využily opravdu maximálně. Podařilo se nám tam nad rámec zaměření stáže položit základ budoucí spolupráce dlouhodobějšího charakteru mezi naší a španělskou školou. V říjnu v Šumperku přivítáme dva zástupce z partnerské školy a začneme připravovat výměnnou odbornou praxi pro žáky,“ poodkryla plány pro příští školní rok Irena Jonová.   

Učitelky ze šumperské střední školy řemesel se inspirovaly v zahraničí Foto: archiv školy


Poslední změna 27. 06. 2022 16:28:26