Termín pro podání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby

24. 01. 2018

Při podávání finančního vypořádání a přezkoumání výše vyrovnávací platby za rok 2017 došlo k těmto zásadním změnám:

  • Jsou koncipovány jako jeden dokument;
  • podávají se ve shodném termínu – do 25. 1. (2018);
  • došlo ke změně způsobu podávání podkladů z písemné formy na elektronickou, a to prostřednictvím aplikace Krajského informačního systému sociálních služeb Olomouckého kraje (dále jen „KISSoS“);
  • POZOR !!! podávají všichni POVĚŘENÍ poskytovatelé sociálních služeb – tedy i Ti, kteří neobdrželi dotaci v Podprogramu č. 1 (tzn. IP, PPB, …).

Manuály a odkaz na KISSoS naleznete na tomto linku.

U obrázků v manuálech se nenechte zmýlit uvedeným rokem 2018. Pro obsah manuálu není tento uvedený rok jakkoli podstatný. Cílem manuálu je poskytnout návod (uvedením jednotlivých kroků) pro podání finančního vypořádání dotace poskytnuté v rámci Podprogramu č. 1 a přezkoumání výše vyrovnávací platby.

Při vratce finančních prostředků je možno využít formulář avíza (příloha č. 4 k Podprogramu č. 1) na rok 2018 - ke stažení zde. Avízo postačuje zaslat e-mailem na adresu k.spacilova@kr-olomoucky.cz.

V podaných formulářích je často chybně uveden "Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti". V roce 2017 mnoho organizací podávalo žádosti dvě - v rámci řádného a mimořádného kola dotačního řízení. Do části "Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti" je nutno zohlednit obě z těchto žádostí.

Co se týče podávání (podepisování) formulářů - pokud se Vám nedaří formuláže podepsat a máte KISSoS otevřený v prohlížeči Explorer, zkuste jej otevřít v prohlížeči jiném (např. Chrome, Mozilla...) často se tím problém vyřeší. Že je formulář podaný poznáte, pokud je v něm uvedený stav "Podaný". Po formálním zhodnocení ze strany kraje je formulář převeden do stavu "Uzavřený". 

Příjemce je rovněž povinen při každé další změně položek výkazu zisku a ztrát, která nastane po termínu 25. 1. 2018 (tzn. po uzavření účetnictví organizace), předložit aktualizované finanční vypořádání, a to do 30 dnů od tohoto zjištění. 


Poslední změna 24. 01. 2018 17:10:40

© Krajský úřad Olomouckého kraje