Telefonní seznam » Odbor školství a mládeže

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA
vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857        m.gajdusek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1019
Mgr. Marcela Bednaříková
asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856        m.bednarikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1020
Mgr. Daniela Bukovská
právník
Odbor školství a mládeže
   585 508 374        d.bukovska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1017

oddělení financování a účetních dat ve školství

RNDr. Lubomír Vlasák
vedoucí oddělení
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 556        l.vlasak@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 912
Bc. Martina Brodová
rozpočtář - příspěvky Olomouckého kraje
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 664        m.brodova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 912
Jitka Gatialová
kontrolní pracovník ve školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 375        j.gatialova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1003
Ing. Kateřina Hrbková
rozpočtář
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 366        k.hrbkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9NP, kancelář: 911
Ing. Pavla Jasná
rozpočtář - krajské školství, soukromé školy
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 675        p.jasna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 911
Ing. Olga Jehlářová
rozpočtář - obecní školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 368        o.jehlarova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 912
Ing. Martina Macáková
rozpočtář – krajské školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 621        m.macakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 911
Ing. Marie Machalová
rozpočtář
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 657        m.machalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 912
Ing. Hana Maňáková
účelové dotace
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 657        h.manakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 912
Anna Michalcová
účetní - krajské školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 370        a.michalcova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 911
Bc. Alena Moravcová
kontrolní pracovník ve školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 550        a.moravcova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1003
Ing. Alena Navrátilová
statistika, vyúčtování dotací
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 371        a.navratilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1010
Daniela Šamburková
metodik účetnictví, účetní - krajské školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 548        d.samburkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 911
Bc. Hana Slouková
rozpočtář – obecní školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 369        h.sloukova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 912
Ing. Eva Zuzaňáková
rozpočtář - obecní školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 560        e.zuzanakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9p, kancelář: 912

oddělení krajského vzdělávání

Ing. Andrea Štouračová
vedoucí oddělení
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 660        a.stouracova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1002
Mgr. Petra Ambrosová
metodik pro speciální školství
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 553        p.ambrosova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1005
Ing. Petra Hájková
metodik pro střední školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 358        p.hajkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1005
Dita Karásková
administrátorka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 580        d.karaskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 921
Ing. Věra Kašparová
metodik pro školy a školská zařízení
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 671        v.kasparova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1005
Bc. Kateřina Kosková
metodik SVČ, soutěže a přehlídky
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 661        k.koskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1015
Mgr. Petra Nováková
referent pro další vzdělávání a rozvojové programy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 357        p.novakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1018
Mgr. Jolana Palinková
metodik pro speciální školství
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 397        j.palinkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 10p., kancelář: 1005
Mgr. Jitka Pavlíková

oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 672        j.pavlikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1018
Mgr. Martin Pustaj
koncepční a rozvojová činnost v oblasti školství, evropské dotační programy, studijní stipendia
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 673        m.pustaj@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1018
Mgr. Eva Řepická
metodik pro základní umělecké školy a školy jiných zřizovatelů
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 359        e.repicka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO , 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1017
Mgr. Simona Rudická
metodik pro střední a vyšší odborné školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 659        s.rudicka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1005
Mgr. Barbora Šenková
Stipendia Olomouckého kraje, vydávání zápisových lístků, trh práce
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 559        b.senkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1018
Mgr. Vladimíra Šišková
metodik pro školy jiných zřizovatelů
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 663        siskova.vladimira@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1017
PhDr. Ladislav Spurný
primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, Zpravodaj školství
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 545        l.spurny@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1015
Mgr. Lucie Štaflová
posuzování zahraničního vzdělávání
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 551        l.staflova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1003
RNDr. Bronislava Vláčilová
věcná manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 688, 773 782 794        b.vlacilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 921

oddělení organizačně správních činností

JUDr. Danuše Skopalová
vedoucí oddělení organizačně správních činností
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 542        d.skopalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1010
Gabriela Bělíková
koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 365        g.belikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1011
Mgr. Eva Břenková
komunikace s ČŠI a rejstřík škol a školských zařízení
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 674        e.brenkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1011
Mgr. et Mgr. Silvie Čanková
konkurzní řízení
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 555        s.cankova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1011
Mgr. Martina Dřímalová
předškolní vzdělávání
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 212        m.drimalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1010
PaedDr. Iveta Melichová
metodik pro základní školy
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 362        i.melichova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1010
Mgr. Zuzana Mikšíková
metodik předškolního vzdělávání
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 546        z.miksikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1011
Ivana Perutková
spisová a skartační služba
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 676        i.perutkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1011
Mgr. Šárka Vincourová
personalista pro ředitele škol
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 554        s.vincourova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1011
Jitka Vrbová
statistika ve školství
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 372        j.vrbova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1011
© Krajský úřad Olomouckého kraje