Telefonní seznam » Odbor majetkový, právní a správních činností

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 415        h.kamasova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 210
Iva Zajíčková
asistentka vedoucí odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 414        i.zajickova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 209
Ingrid Zlámalová
ekonom odboru
Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 530        i.zlamalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 338

oddělení evidence a správy majetku

Mgr. Tomáš Bartoň
vedoucí oddělení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 422        t.barton@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 208
Mgr. Michaela Fraňková
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 834        m.frankova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 216
Monika Hofírková
evidence majetku, majetkové daně
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 349        m.hofirkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 205
Bc. Lenka Hynková
majetkoprávní řízení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 126        l.hynkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 222
Veronika Juřenová
majetkoprávní řízení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 130        v.jurenova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 207
Mgr. Jakub Lyko
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 346        j.lyko@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 222
Mgr. Věra Malinová
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 346        v.malinova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 207
Bc. Mgr. Kateřina Neradová
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 164        k.neradova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 206
Ing. Marcela Škarabellová
evidence majetku, majetkové daně
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 537        m.skarabellova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 205
JUDr. Ondřej Spáčil
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 417        o.spacil@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 216
Ing. Regina Vrbová
majetkoprávní řízení
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 423        regina.vrbova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 214
Ing. Milena Vrbová
správa nemovitého majetku
oddělení evidence a správy majetku, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 838        milena.vrbova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 206

oddělení Krajský živnostenský úřad

Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí oddělení
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 867        f.pivoda@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 339
Mgr. Michal Franěk
cenová kontrola, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 254        m.franek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 316
Mgr. Monika Kadlecová
správní řízení, živnostenské podnikání, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 275        m.kadlecova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 340
Bc. Jana Nemerádová DiS.
referent pro živnostenské podnikání, CzechPoint
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 111        j.nemeradova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro , kancelář:
Ing. Eva Novotná
Czech Point, živnostenské podnikání, evidence zemědělského podnikatele
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 256        eva.novotna@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 329
Ing. Jiří Švančar
cenová kontrola, regulace reklamy
oddělení Krajský živnostenský úřad, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 255        j.svancar@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 316

oddělení legislativy a dozoru

Mgr. Šárka Calábková
vedoucí oddělení
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 480        s.calabkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 341
Mgr. Kateřina Bartošová
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zákon č. 106/1999 sb. ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 618        k.bartosova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 318
Mgr. Lucie Lazíková
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zákon č. 106/1999 sb. ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 431        l.lazikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 318
JUDr. Dagmar Nováková
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zák.č. 106/1999 Sb., ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 619        d.novakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 341
Mgr. Ondřej Vojkovský
dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí, zák.č. 106/1999 Sb., ve věcech ze samostatné působnosti obcí, koordinovaná stanoviska
oddělení legislativy a dozoru, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 614        o.vojkovsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 318

oddělení právní

JUDr. Hana Neumannová Ph.D.
vedoucí oddělení
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 421        h.neumannova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 211
Mgr. Roman Mikeš
právní poradenství pro orgány kraje
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 453        r.mikes@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 213
Mgr. Michal Novák
právní poradenství pro orgány kraje
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 419        m.novak@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 213
Mgr. Ludmila Rajchmanová
právník
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 276        l.rajchmanova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 213
JUDr. Anna Šturmová
právník
oddělení právní, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 527        a.sturmova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 212

oddělení přestupkové

Mgr. Hana Kiliánová
vedoucí oddělení
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 529        h.kilianova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1318
Mgr. Gabriela Kollová
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 609        g.kollova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1319
Mgr. Aleš Nepor
přestupky, veřejnoprávní smlouvy
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 613        a.nepor@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1318
Mgr. Tomáš Přidal
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 617        t.pridal@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1318
Mgr. Michal Škarabela
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 620        m.skarabela@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1319
Mgr. Zdeněk Šupina
přestupky
oddělení přestupkové, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 615        z.supina@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1319

oddělení správních činností

Ing. Peter Garláthy
vedoucí oddělení
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 534        p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Bc. Jana Brtníková

oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 606        j.brtnikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1310
JUDr. Blanka Dostálová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 528        blanka.dostalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Věra Graplová DiS.
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 608        v.graplova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Ing. Markéta Hofschneiderová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 394        m.hofschneiderova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311
Mgr. Dana Ilíková
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 610        d.ilikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Mgr. Ľubica Koláčková
evidence obyvatel, rejstřík svazků obcí, volby
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 449        l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Bc. Pavla Skopalová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 612        p.skopalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311
Eva Vepřková
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
oddělení správních činností, Odbor majetkový, právní a správních činností
   585 508 616        e.veprkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311
© Krajský úřad Olomouckého kraje