Telefonní seznam » Odbor kontroly

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 810        z.puncocharova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1103
Lenka Dočkalová
asistentka vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 341        l.dockalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1102

oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení

Ing. Michal Obrusník
vedoucí oddělení daňového řízení a správních činností
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 531        m.obrusnik@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1508
Bc. Petra Kraváčková DiS.
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 699       
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1527
Ing. Pavla Kubešová
oblast výkonu veřejnosprávní kontroly
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 522        pa.kubesova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1104
Mgr. Martina Kvapilová
osvědčování a kontrola veřejných sbírek, místní poplatky
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 536        m.kvapilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1509
Mgr. Jana Mandlová
agenda veřejných sbírek a výkonu daňového řízení
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 456        j.mandlova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1509
Ilona Maštalířová
pracovník kontroly - krajské školství
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 351        i.mastalirova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1104
Mgr. Kateřina Přidalová
řízení o porušení rozpočtové kázně, daňové řízení
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 513        k.pridalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1501
Ing. Michael Skácel
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 250       
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1527
Mgr. Šimon Skála
vymáhání pohledávek Olomouckého kraje, porušení rozpočtové kázně
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 287        s.skala@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1501
Ing. Eva Süsserová
pracovnice kontroly – krajské školství.
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 541        e.susserova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1104
Ing. Kateřina Tomšu
oblast veřejnosprávní kontroly
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 563        k.tomsu@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1104
Bc. Tereza Větrovcová DiS.
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 261        t.vetrovcova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1527
Ing. Zora Záchová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 290        z.zachova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1527

oddělení kontroly obcí a dotací

Mgr. Kamila Kubíčková
vedoucí oddělení
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 260        k.kubickova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b,RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1105
Ing. Iveta Bejdáková
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 269        i.bejdakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Mgr. Marcela Belicová
kontrolní pracovník přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 373        m.belicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Ing. Marie Buďová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 277        m.budova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1110
Ing. Edvín Bullawa
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   583 218 517        e.bullawa@kr-olomoucky.cz
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro , kancelář: 111
Mgr. Bc. Iveta Chytilová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 271        i.chytilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1504
Ing. Ivana Dostálová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 488        i.dostalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1503
Ing. Marcela Herbríková
přezkoumávání hospodaření ÚSC
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 343        m.herbrikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1525
Ing. Monika Horáková
oblast veřejnosprávní kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 138        m.horakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1504
Ing. Iveta Hubáčková
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 491        i.hubackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1503
Bc. Marie Jakubcová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 249        m.jakubcova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1502
Ing. Petra Krejsová Odehnalová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 296        p.krejsova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1502
Ing. Jaroslava Moskalová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 252        j.moskalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1507
Bc. Veronika Ondrušková Najmanová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 263        v.ondruskova.najmanova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1110
Ing. Veronika Poppová
kontrolní pracovník - veřejnosprávní kontrola
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 490        v.poppova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1503
Ing. Milan Procházka
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 266        m.prochazka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1502
Ing. Eva Reková
Kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 340        e.rekova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Ing. Kateřina Slatinová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 214        k.slatinova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1505
Bc. Otakar Štěpánek
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 264        o.stepanek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1507
Ing. Martina Trefilová
kontrolní pracovník finanční kontroly
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 214        m.trefilova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1505
Jana Vantuchová
kontrolní pracovník, stížnosti
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 811        j.vantuchova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1102
Ing. Pavlína Vejrostová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   583 218 516        p.vejrostova@kr-olomoucky.cz
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro , kancelář: 110
Mgr. Dušan Vogl
přezkoumávání hospodaření ÚSC
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 265        d.vogl@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Mgr. Andrea Zatloukalová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 489        a.zatloukalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1503
Ing. Vladimír Ženčák
kontrolní pracovník - přezkum hospodaření ÚSC
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 814, 775 881 420        v.zencak@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1525
Ing. Aleš  Lichnovský
kontrolní pracovník přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 493        a.lichnovsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1502
© Krajský úřad Olomouckého kraje