Telefonní seznam » Odbor kancelář ředitele

Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 802        s.spalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 725
Marta Kolářová
asistentka vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 801        m.kolarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 722
Ing. Bc. Erika Schmidtová
ekonom odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 147        e.schmidtova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 337

oddělení hospodářské správy

Mgr. Petr Číhal
Vedoucí oddělení
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 869        p.cihal@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 314
Jaroslava Bocková
spisová služba, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 817        j.bockova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 149
Petr Cajthaml
referent podatelny
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 538        p.cajthaml@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 328
Zdeňka Chytilová
pokladna
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 206        z.chytilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 147
Aleš Coufal DiS.
správa budov
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 871        a.coufal@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 312
Marcela Danielová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 123        m.danielova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 151
Iveta Fritscherová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 112        i.fritscherova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 152
Jaroslav Gottwald
řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        j.gottwald@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 016
Jiří Halíř DiS.
řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        j.halir@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 016
Jan Juřička
správa autoparku
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 129        j.juricka@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro P.P, kancelář: 012
Vladimír Kralčák
řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101       
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.PP, kancelář: 012
Bc. Petra Kubíková
pomocná ekonomka
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 124        p.kubikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 313
Milan Kubín
údržbář
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 102        mi.kubin@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.PP, kancelář: 026
Jitka Müllerová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 450        j.mullerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 150
Robert Navrátil
dispečink autodopravy
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 145        r.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro P.P, kancelář: 012
Eva Navrátilová
správa majetku
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 128        e.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 313
Silvie Pavelková
referent podatelny
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 295        s.pavelkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 151
Jitka Poláchová
Metodik spisové služby
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 245        j.polachova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1. NP, kancelář: 149
Věra Ščigalková
referent podatelny
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 225        v.scigalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 151
Jaroslav Švec
správa budov
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 870        j.svec@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 312
Anna Zbořilová
podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 122        a.zborilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 151
Pavel Zdražil
řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        p.zdrazil@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 016

oddělení personální

Mgr. Bc. Jitka Keková
vedoucí oddělení
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 809        j.kekova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7. NP, kancelář: 715
Bc. Monika Bártová
agenda vzdělávání
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 270        m.bartova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 707
Milena Dočkalová
personální a platová agenda
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 807        m.dockalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 719
Veronika Dvořáková Bc.
referent pro personální a mzdovou agendu
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 812        v.dvorakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 717
Lucie Poláková
referent pro personální agendu a cestovní příkazy
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 432        l.polakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 707
Ing. Elena Šimková
personální agenda a vzdělávání
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 808        e.simkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 716
Bc. Lenka Smolková
personální a platová agenda
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 837        lenka.smolkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 719
Mgr. Monika Šperková
právník
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 172        m.sperkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 717

oddělení veřejných zakázek

Ing. Pavel Růžička
vedoucí oddělení
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 464        p.ruzicka@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 241
JUDr. Lenka Antoníčková
administrace procesu zadávání veřejných zakázek
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 165        l.antonickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 242
Bc. Stanislava Bartoníková
referent veřejných zakázek malého rozsahu
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 281        s.bartonikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 244
Ing. Petr Fiala
referent veřejných zakázek malého rozsahu
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 475        p.fiala@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 244
Mgr. Lenka Kořínková
administrace procesu zadávání veřejných zakázek
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 854        l.korinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 243
Ing. Martina Soudná

oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 282        m.soudna@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 242
Ing. Jaromír Zikmund
administrace procesu zadávání veřejných zakázek
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 526        j.zikmund@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 240
© Krajský úřad Olomouckého kraje