Kontakty » Odbor ekonomický

Mgr. Olga Fidrová MBA

vedoucí odboru
Odbor ekonomický
   585 508 502        o.fidrova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 525

Štěpánka Koubková

asistentka vedoucí odboru
Odbor ekonomický
   585 508 501        s.koubkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 523

Mgr. Ivana Krčová

právník odboru
Odbor ekonomický
   585 508 459        i.krcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Ing. Petra Vítková

vedoucí oddělení rozpočtu a financování
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 503        p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517

Ing. Jana Balabuchová DiS.

rozpočtář a metodik dotací
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 525        j.balabuchova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 519

Adéla Davidová

rozpočtář
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 272        a.davidova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 519

Ing. Oldřich Foret Dis.

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 258        o.foret@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 516

Mgr. Romana Franková

referent dotací
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 504        r.frankova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 519

Denisa Hoschková

rozpočtář
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 428        d.hoschkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 411

Marcela Kučerová

rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 467        m.kucerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 411

Bc. Viktor Müller

referent pro technickou podporu GINIS
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 457        v.muller@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 439

Ing. Lenka Navrátilová

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 442        l.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 423

Ilona Otáhalová

rozpočet Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 506        i.otahalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 412

Mgr. Lucie Reichová

referent dotací
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 445        l.reichova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 439

Bc. Monika Stiebnerová

rozpočtář
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 471        m.stiebnerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 412

Ing. Jiří Zbožínek

rozpočet obcí Olomouckého kraje
oddělení rozpočtu a financování, Odbor ekonomický
   585 508 468        j.zbozinek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 411

Ing. Daniela Valášková

vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 512        d.valaskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 507

Ing. Žaneta Adamová

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 460        z.adamova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 406

Ing. Ivana Buriánková

účetní a metodik DPH
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 160        i.buriankova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 408

Zdeňka Jahodová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 509        z.jahodova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 408

Zuzana Jedynaková

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 461        z.jedynakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 405

Naděžda Krčová

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 463        n.krcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 406

Renáta Loubalová

účetnictví a výkaznictví obcí
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 469        rena.loubalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 405

Mgr. Martina Opavská

vedení účetnictví KÚOK – metodik
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 458        m.opavska@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 407

Iveta Pavlů

účetní
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 466        i.pavlu@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 409

Mgr. Sonia Podhorná

finanční manažer
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 161        s.podhorna@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 407

Jana Smékalová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 470        j.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 615

Helena Tabarová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 303        h.tabarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 409

Renáta Vávrová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 284        r.vavrova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 404

Ing. Lucie Voglová

vedení účetnictví KÚOK
oddělení účetnictví a výkaznictví, Odbor ekonomický
   585 508 507        l.voglova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 422

Ing. Petr Balabuch

vedoucí oddělení
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 819        p.balabuch@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 506

Soňa Blahová

účetní a metodik účetnictví PO
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 543        s.blahova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 435

Ing. Marie Císařová

metodik účetnictví PO
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 465        m.cisarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 623

Bc. Ing. Anna Dostálová

metodik a rozpočtář
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 698        a.dostalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 623

Ing. Václav Gross

analytik ekonomických dat
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 291        v.gross@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 515

Petra Kubešová

účetní a metodik účetnictví PO
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 367        p.kubesova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 435

Martin Vrána

referent rozborových činností
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 539        m.vrana@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 515

Lenka Zádrapová

účetní a metodik účetnictví PO
oddělení ekonomického řízení a analytických činností, Odbor ekonomický
   585 508 352        l.zadrapova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 4, kancelář: 435