Telefonní seznam » Odbor sportu, kultury a památkové péče

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru
Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 202        i.ticha@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1320
Ing. Lucie Lazičová
asistentka a ekonomka
Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 201        l.lazicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1321
Ing. Jana Oulehlová
ekonom odboru sportu, kultury a památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 603        j.oulehlova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1306

oddělení sportu a volného času

Mgr. Jan Švec
vedoucí oddělení
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 549        jan.svec@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303
Mgr. Kateřina Armsteinová
referent dotací
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 611        k.armsteinova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1306
Mgr. Romana Holubová
referent dotací
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 607       
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1306
Mgr. Miloslav Machálek
Program podpory sportu, Olympiády dětí a mládeže
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 376        m.machalek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303
Ing. Naděžda Procházková
dotace v oblasti sportu a volného času, olympiády dětí a mládeže
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 440        n.prochazkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303
Mgr. Jaroslava Sysalová
vyúčtování dotací
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 557        j.sysalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1306
Mgr. Petr Zatloukal
referent dotací oddělení sportu a volného času
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 552        p.zatloukal@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1303

oddělení kultury

Mgr. David Sychra
vedoucí oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 310        d.sychra@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1302
Mgr. Irena Kučová
referent dotací
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 205        i.kucova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305
Mgr. Tomáš Navrátil
referent dotací
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 605        t.navratil@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305
Bc. Vlasta Pechová
referent marketingu PO
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 207        v.pechova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1305

oddělení památkové péče

Mgr. Sabina Soušková
vedoucí oddělení památkové péče
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 584        s.souskova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1302
Mgr. Pavlína Gwuzdová
památková péče
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 203        p.gwuzdova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304
Ing. Jana Mrňková
památková péče, dotace
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 234        j.mrnkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304
JUDr. Miluše Sedláčková
památková péče
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 204        m.sedlackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1304
© Krajský úřad Olomouckého kraje