Telefonní seznam » Ředitel krajského úřadu

Ing. Lubomír Baláš
Ředitel krajského úřadu
Ředitel krajského úřadu
   585 508 888        reditel@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720
Věra Ščigalková
asistentka ředitele
Ředitel krajského úřadu
   585 508 877        v.scigalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 722
JUDr. Květa Olašáková
právník úřadu
Ředitel krajského úřadu
   585 508 874        k.olasakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 706
Bc. Miluše Šafandová
tajemník ředitele
Ředitel krajského úřadu
   585 508 805        m.safandova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 718
© Krajský úřad Olomouckého kraje