Telefonní seznam » Ředitel krajského úřadu

Ing. Lubomír Baláš
Ředitel krajského úřadu
Ředitel krajského úřadu
   585 508 888        reditel@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720
Bc. Vlasta Pechová
tajemnice ředitele
Ředitel krajského úřadu
   585 508 805        v.pechova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7. NP, kancelář: 718
Věra Ščigalková
asistentka ředitele
Ředitel krajského úřadu
   585 508 877        v.scigalkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 722
JUDr. Květa Olašáková
právník úřadu
Ředitel krajského úřadu
   585 508 874        k.olasakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 706
© Krajský úřad Olomouckého kraje