Telefonní seznam » Útvar interního auditu

Ing. Lucie Čopianová
interní auditor
Útvar interního auditu
   585 508 148        l.copianova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1511
Ing. Marta Filipcová

Útvar interního auditu
   585 508 345        m.filipcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1510
Ing. Barbora Huňková

Útvar interního auditu
   585 508 231        b.hunkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1510
© Krajský úřad Olomouckého kraje