Telefonní seznam » Odbor zdravotnictví

Ing. Bohuslav Kolář MBA
vedoucí odboru
Odbor zdravotnictví
   585 508 858        b.kolar@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1121
Magda Szymszová
asistentka vedoucího odboru zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
   585 508 859        m.szymszova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1122
Ing. Pavel Vrbecký MBA
ekonom
Odbor zdravotnictví
   585 508 582        p.vrbecky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116
Mgr. Zuzana Starostová
protidrogový kordinátor
Odbor zdravotnictví
   585 508 575        z.starostova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1116

oddělení správních činností ve zdravotnictví

Mgr. Pavel Hanák
vedoucí oddělení
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 227        p.hanak@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119
Olga Kalusová
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, administrace dotací, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 576        o.kalusova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119
Jiří Knapp
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, lékařská pohotovostní služba, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 579        j.knapp@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120
Ing. Jana Kostelecká
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 577        j.kostelecka@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120
Sylva Ministrová
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 474        s.ministrova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1120
Mgr. Lenka Vilímovská
výběrová řízení na smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 573        l.vilimovska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1122A
Hana Zimáková
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kontrolní činnost
oddělení správních činností ve zdravotnictví, Odbor zdravotnictví
   585 508 583        h.zimakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1119

oddělení zdravotní péče

Mgr. Marcela Staníková
vedoucí oddělení
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 226        m.stanikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1111
Bc. Jiří Crhák
referent přezkoumávání lékařských posudků
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 665        j.crhak@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112
Ing. Gabriela Radilová Vorlová
referent finančních úhrad
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 578        g.radilova.vorlova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1112
Ing. Lucie Řihovská Uhríková
vyřizování stížností; přezkum lékařských posudků
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 683        l.rihovska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112
Alena Rozsívalová
referent odborných agend
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 581        a.rozsivalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1111
Karla Staroštíková
úhrada činností nehrazených ze zdravotního pojištění, vyúčtování dotací
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 229        k.starostikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112
Iveta Stránská
zdravotnická dokumentace, předávání naléhavých informací o léčivech, administrace dotací
oddělení zdravotní péče, Odbor zdravotnictví
   585 508 224        i.stranska@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1112
© Krajský úřad Olomouckého kraje