Střední školy a učiliště v kraji vychovají více řemeslníků a techniků

04. 04. 2014

Mezi mladými lidmi v Olomouckém kraji roste zájem o technické obory a o možnost vyučit se řemeslům. Ředitelé středních škol proto od září letošního roku otevřou více tříd.

Návrhy ředitelů škol na rozšíření počtu tříd schválili na svém zasedání ve čtvrtek 3. dubna členové Rady Olomouckého kraje. Vycházeli přitom z počtu přihlášek na jednotlivé typy škol.

Rada souhlasila například s žádostí Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně, která chce od příštího školního roku přidat jednu třídu v oboru mechanik seřizovač. Zvýšení počtu tříd se týká Střední odborné školy gastronomie a potravinářství v Jeseníku v oboru cukrář, Střední školy polytechnické v Olomouci v oborech strojní mechanik, truhlář a karosář a Střední školy zemědělské v Přerově v oboru opravář zemědělských strojů.

Olomoucký kraj poskytuje mladým lidem, kteří se učí některým řemeslům, od školního roku 2010/2011 učňovská stipendia. Jejich cílem je zvýšit zájem žáků o obory, jejichž absolventi najdou snadno uplatnění na trhu práce. Od roku 2014/2015 se k nim přidají také stipendia pro žáky některých technických oborů na středních školách.


Poslední změna 04. 04. 2014 12:06:21