Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 – 2022

07. 03. 2019

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 – 2022

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 25. 2. 2019 schválilo Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 – 2022, který je základním strategickým dokumentem Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence. Navazuje na obdobný dokument, Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015 – 2018.

Protidrogová prevence v Olomouckém kraji je tvořena dvěma základními pilíři – primární prevencí a oblastí snižování rizik, léčby a resocializace.

Kromě nelegálních drog je zaměřena také na problematiku užívání alkoholu, tabáku a patologické hráčství.

Dokument najdete zde.


Poslední změna 07. 03. 2019 09:02:19