Stavba mimoúrovňové křižovatky Přerov – Předmostí

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk 4. října v Přerově spolu s představiteli města, Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitele slavnostně zahájil stavbu mimoúrovňové křižovatky Přerov – Předmostí. Rozsáhlý projekt za více než 433 milionů korun o délce 1460 metrů zlepší průjezdnost v prostoru od přivaděče dálnice D1, jeho propojení estakádou nad železniční tratí s Polní ulicí, úpravu Polní ulice a její budoucí napojení na most Legií. Dlouho očekávaná investice sníží dopravní zátěž podjezdu pod železniční tratí.

Stavba mimoúrovňové křižovatky Přerov – Předmostí
Stavba mimoúrovňové křižovatky Přerov – Předmostí
Stavba mimoúrovňové křižovatky Přerov – Předmostí


Poslední změna 08. 10. 2018 09:39:36

© Krajský úřad Olomouckého kraje