Soutěž Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2017

30. 06. 2017

Ministerstvo vnitra vyhlásilo 11. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 2017. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s  Alternativou 50+, Fórem 50 % a Gender Consulting. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

Dotazníky k soutěži byly zaslány na všechny úřady obcí v Olomouckém kraji a je možné je najít i na webových stránkách kraje v sekci „Informace pro obce“ nebo na stránkách MV ČR. Cílem dotazníků je především vyzdvihnutí příkladů dobré praxe.  Výběrová komise v  srpnu 2017 dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotí na základě stanovených kritérií a udělí ocenění ve třech kategoriích - obce I. typu, obce II. a III. typu a kraje. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

Vyplněné dotazníky lze zasílat na e-mail: stepanka.bergerova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle: 974 817 661.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne  na konferenci Rovné příležitosti - slaďování pracovního a rodinného života  - dne 3. října 2017 v usedlosti Spiritka (Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6 – Břevnov).

Dotazník k vyplnění naleznete níže.

Více informací také na webu Ministerstva vnitra zde.

Soubor typu docxDotazník(53,1 kB)stáhnout


Poslední změna 30. 06. 2017 13:29:03

© Krajský úřad Olomouckého kraje