Slovo hejtmana

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Vážení občané Olomouckého kraje,

do konce roku už zbývá jen několik dní, a to je ta pravá chvíle zamyslet se nad tím, jaký byl.

Kdybychom rok hodnotili podle televizních zpráv nebo titulků z internetu, moc důvodů k radosti bychom neměli. Média se snaží udržet a zvýšit sledovanost, a kdyby je sledoval mimozemšťan, měl by z roku 2018 zhruba tento dojem:

  • Všichni se pořád jen hádají, hlavně politici.

  • Každou chvíli někdo někoho okrade, zavraždí nebo nabourá.

  • Senioři se bojí vyjít na ulici a zamykají se doma před šmejdy.

  • Děti a mladí lidé nic nedělají, jen si hrají na svých mobilech a tabletech.

  • A tak bych mohl ještě dlouho pokračovat…

Já jsem v roce 2018 procestoval křížem krážem celý náš kraj, navštívil desítky měst a obcí, mluvil jsem se stovkami z vás. A viděl jsem úplně jiné věci:

  • Život v našich obcích se mění k lepšímu. Postupně, možná pomaleji, než bychom si přáli, ale mění. V podzimních volbách obhájila svůj post velká část úřadujících starostů, což svědčí o tom, že jim důvěřujete. V některých obcích jste si naopak přáli změnu a zvolili si nové vedení. To je velký přínos naší demokracie, že pokud je to potřeba, může se společnost vydat jiným směrem.

  • Počet trestných činů, zejména násilných, v celé republice i v našem kraji dlouhodobě klesá. A to i u seniorů, kde jsme takzvané šmejdy novými zákony vytěsnili na okraj společnosti, tedy tam, kam patří.

  • Ve všech městech a vesnicích Olomouckého kraje se investuje. S podporou Evropské unie, státu, ale ve velké míře také s podporou hejtmanství se staví nová hřiště a nové silnice, modernizují se školy a školky, opravují se sportovní haly a stadióny.

  • Senioři mají příležitost k aktivnímu životu, a to doslova v každém věku. Hejtmanství pro ně organizuje zájezdy i další zajímavé aktivity a akce. Sociální služby jim dovážejí obědy nebo pomáhají s nákupy a úklidem, aby senioři mohli co nejdéle bydlet doma. Novinkou v této oblasti je ojedinělá krajská koncepce paliativní péče, která výrazně zlepší podmínky pro nevyléčitelně nemocné, abychom jim umožnili poslední dny prožít se svými blízkými, nebo v přívětivé péči profesionálů.

Velká změna nastala i v chování našeho krajského úřadu. Nerozhodujeme za zdmi olomouckého úřadu, ale jezdíme do regionů, abychom poznali problémy, které lidi trápí, přímo na místě.

Další změnu cítím i v přístupu obyvatel našeho kraje. Vidím to například ve vašich e-mailech a dopisech, které mi posíláte. Nežádáte v nich osobní výhody, ale poukazujete na problémy, které pálí vaše sousedy nebo celé město či vesnici.

A to všechno souvisí s tím, co poznávám při svých návštěvách různých míst kraje. Jen minimálně se tam potkávám s takzvanými „remcaly“, tedy s těmi lidmi, jejichž nářky se vždy a pravidelně dostanou do novin. Naopak mnohem častěji mám možnost mluvit s dobrovolnými hasiči, kteří pracují bez nároku na odměnu a ve svém volném čase pro celou obec, nebo s trenéry malých fotbalistů, s vedoucími skautů a dalších dětských organizací, s řediteli škol a školek, s učiteli, s pracovníky domovů pro seniory, prostě s lidmi, kteří dávají do práce pro děti, mládež nebo sousedy své srdce. Těmto nadšencům bych rád i já ze srdce poděkoval, protože to, co dělají, se nedá vyvážit penězi.

Samozřejmě, i když jsem mluvil hlavně o tom dobrém, čeká nás v roce 2019 spousta práce, abychom zlepšili to, co nefunguje. A věřte, že navzdory předchozím větám nenosím růžové brýle. Vnímám problémy a moc dobře vím, že máme pořád co zlepšovat. Proto jsme si stanovili na příští rok řadu důležitých úkolů a „zlepšováků“, aby se obyvatelům Olomouckého kraje žilo ještě lépe. O tom bych mohl mluvit opravdu dlouho, ale plány a vize na příští rok si nechme až na leden…

Vážení občané,

blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky roku. Rád bych Vám popřál, ať je prožijete v radosti, v pohodě a v kruhu svých blízkých. Odpočiňme si od pracovních povinností, které nás stále pronásledují, a věnujme vánoční svátky dětem, rodině a přátelům. Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 2019 vše dobré.

Ladislav Okleštěk

Hejtman Olomouckého kraje

© Krajský úřad Olomouckého kraje