Skleněná srdce v ocenění "Osobnost nevládního sektoru 2017" jsou předána

11. 12. 2017

Asociace nestátních neziskových organizací ČR udělila 7. prosince v sále Architektů na Staroměstské radnici v Praze ocenění za přínos pro neziskový sektor "Osobnost nevládního sektoru 2017".

V letošním druhém ročníku získala hlavní cenu, skleněné srdce od výtvarnice Gordany Turuk, Tereza Kvapil Pokorná. Její Centrum Amelie Olomouc, které zřídila před dvěma lety, poskytuje bezplatně služby pacientům s rakovinou a jejich blízkým. Snaží se také zvýšit povědomí o potřebě psychosociální pomoci nemocným a jejich rodinám. Účinně propaguje zejména dobrovolnictví.

Druhé skleněné srdce obdržel někdejší ředitel humanitární organizace ADRA Jan Bárta. Působí od poloviny 90. let jako dobrovolník a v letech 2004 až 2013 byl ředitelem organizace, která poskytuje pomoc v zahraničí a podporuje rozvoj dobrovolnictví. V České republice ADRA významně pomohla například obětem povodní. V současné době Jan Bárta 2 roky řídí organizaci Letní dům.

Na třetím místě se umístil Milan Pernica, který již od roku 1946 působí v Klubu českých turistů a i v úctyhodných 88 letech se stále podílí se na obnově turistických značení. V 60. letech vytvořil evidenční systém tras na jihu Moravy, který se pak stal základem počítačové evidence. Podílel se i na přípravě učebnice o značení turistických cest.

Mezi deseti finalisty se umístily i dvě nominantky z Olomouckého kraje, a to Marcela Vystrčilová, která se od dětství věnuje hasičskému sportu, je členkou Sboru dobrovolných hasičů v Dubu nad Moravou a vedoucí velmi úspěšného oddílu mládeže. Na široké činnosti Sboru v obci, od sportovní, přes kulturní a společenskou, se mnoho let podílí i celá její rodina.

Druhou finalistkou z Olomouce je Milada Šnajdrová, dlouholetá poradkyně pro neziskové organizace v celé České republice a nezávislá expertka na komplexní neziskový sektor. Od roku 2003 působí jako poradkyně NNO, lektorka profesního vzdělávání, dobrovolnice a předsedkyně správní rady několika organizací. Je také členkou expertních skupin a spolupracuje s institucemi a veřejnou správou na všech úrovních.

Porotci posuzovali nominované z jednotlivých krajů. Řídili se hlavně tím, jak se nominovaní angažovali nad rámec svých pracovních povinností, přispěli k rozvoji neziskového sektoru a ovlivnili pozitivně ostatní.

Vyhlašovatelem akce je Asociace nestátních neziskových organizací České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Praha. Bližší informace najdete zde: http://anno-cr.cz/

Osobnost nevládního sektoru 2017
Osobnost nevládního sektoru 2017
Osobnost nevládního sektoru 2017
Osobnost nevládního sektoru 2017
Osobnost nevládního sektoru 2017
Osobnost nevládního sektoru 2017
Osobnost nevládního sektoru 2017
Osobnost nevládního sektoru 2017


Poslední změna 13. 12. 2017 11:51:54

© Krajský úřad Olomouckého kraje